Nový pavilón NÚSCH má vytvoriť zázemie pre zintenzívnenie spolupráce odborníkov

Úspechy detskej kardiológie a kardiochirurgie v posledných troch desaťročiach vedú v súčasnosti k nárastu populácie dospelých s vrodenou chybou srdca (VCHS). "Problematika dospelých s VCHS sa tak stáva akútnejšou otázkou. Kým pred 50, 30 rokmi zomierali tieto deti v 80 percentách a iba 20 percent detí prežívalo, dnes je to naopak," skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave námestník generálneho riaditeľa Národného ústavu srdcovocievnych chorôb (NÚSCH) pre Detské kardiocentrum (DKC) Pavol Kunovský.

V súčasnosti vďaka komplexnej starostlivosti prežíva väčšina týchto detí, dostáva sa do dospelosti. Tento fakt však zo sebou prináša aj ďalší problém. Títo pacienti nie sú úspešnou operáciou v detskom veku vyliečení, naopak, potrebujú celoživotné sledovanie. Odhaduje sa, že v Európe momentálne žije asi milión dospelých s VCHS. "Na tento počet je iba 200 špecialistov lekárov, ktorí sa venujú tejto problematike," dodal Kunovský.

Možnosť pre zintenzívnenie spolupráce detských a dospelých kardiológov a kardiochirurgov na Slovensku by mala priniesť výstavba nového pavilónu DKC v areáli NÚSCH. Podľa generálneho riaditeľa NÚSCH Mongi Msollyho bola táto problematika aj jedným z dôvodov, prečo sa obe zariadenia zlučovali. V súčasnosti je hotový architektonický návrh nového pavilónu. Msolly odhaduje, že s jeho výstavbou by sa mohlo začať v druhej polovici budúceho roka, pričom by mala trvať dva až dva a pol roka. Problematike VCHS sa venovala aj dnešná odborná konferencia s názvom XV. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej Vrodené chyby srdca v dospelosti. Na organizácii a financovaní podujatia sa podieľala aj nadácia American Austrian Foundation/Open Medical Institute. "Je to veľmi záslužná činnosť, ktorú tieto nadácie vykonávajú pre vzdelávanie mladých lekárov špecialistov nielen na Slovensku, ale vo všetkých postsocialistických krajinách východnej Európy," zhodnotil Martin Záhorec, zástupca primára OAIM NÚSCH-DKC.

Patrí medzi ne nielen spoluorganizácia rôznych konferencií, ale predovšetkým semináre v podobe týždňových intenzívnych kurzov v rôznych medicínskych oblastiach či príležitosť pre mladých lekárov absolvovať študijné mesačné pobyty v rakúskych nemocniciach.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: