Užívatelia drog by sa mohli vyhnúť zápisu do trestného registra

Aj na Slovensku existuje určitá snaha o dekriminalizáciu konzumentov návykových nelegálnych látok. Užívatelia, u ktorých by našli drogy a preukázalo by sa, že z nich nemajú žiadny majetkový prospech z ich dílovania, by sa mohli v budúcnosti vyhnúť zápisu do trestného registra.

"Snažíme sa o dekriminalizáciu užívateľov a o využívanie alebo akcentovanie toho, aby už v súčasnosti, tak ako je nastavený Trestný poriadok a zákon, boli využívané možnosti alternatívneho trestania a odklonov v trestaní. To znamená upustenie od potrestania, napríklad alternatívny trest či odloženie trestu s probáciou a mediačným dohľadom," vysvetlila dnes na tlačovej konferencii Zuzana Miková, riaditeľka Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.

Dodala, že alternatívne tresty by boli využívané práve u tých, ktorí nemajú majetkový prospech z dílovania drog, ale sú iba konzumentmi a potrebujú viac zdravotnú, psychologickú a socioterapeutickú pomoc než kriminalizáciu. "Tie odklony v trestnom konaní znamenajú aj to, že trestný register zostáva čistý, čiže nediskvalifikuje človeka s takto pristihnutým množstvom návykovej nelegálnej látky napríklad na trhu práce alebo spoločensky," spresnila ďalej Miková. Takéto snahy existujú podľa nej aj v Českej republike. Opačným príkladom je však Holandsko.

"Holandsko, ktoré má skúsenosti s určitou permisívnou politikou vo vzťahu k tvz. mäkkým drogám, pritvrdzuje niektoré opatrenia a robí reštrikciu v dostupnosti predaja napr. marihuany," povedala Miková. Proces dekriminalizácie užívateľov drog podľa nej závisí od politickej a spoločenskej atmosféry. "Asi aj od toho, kto sú držitelia rozhodnutí, ktoré sú kľúčové. Čo sa týka Slovenskej republiky, môžem povedať, že mienime zastávať takú pozíciu, aká je teraz - nelegálne drogy ponechať nelegálnymi," zdôraznila.

Z výročnej správy za rok 2009 o stave drogovej problematiky v Európe vyplýva, že štáty robia v zaisťovaní drog pokroky. Darí sa im najmä vďaka systému včasného varovania EÚ, mechanizmu rýchlej reakcie vytvoreného v roku 1997. Ten doteraz sledoval viac ako 90 látok a odhalil nové. Problémom však podľa správy ostáva čoraz zložitejší a rýchlo sa meniaci trh so syntetickými drogami. "Dodávatelia sú v súčasnosti vysoko inovatívni vo svojich výrobných postupoch, výrobnom sortimente a predaji."

Podobne ako v iných krajinách aj na Slovensku sa objavil nový fenomén - rastlinné zmesi, ktoré obsahujú nové syntetické kanabinoidy. V cenách drog v pouličnom predaji nedošlo k výrazným zmenám. Najdostupnejšou ostáva v SR marihuana. Za rok 2008 bolo na Slovensku nahlásených vyše 2065 pacientov liečených pre problémy s drogami. Ich počet bol oproti roku 2007 vyšší o 3,6 percenta. Väčšina problémových konzumentov siahala po heroíne, nasledoval pervitín.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: