Star Scientific plánuje celosvetový predaj nutraceutika CigRx(TM)

Spoločnosť Star Scientific, Inc. (Nasdaq: STSI) dnes oznámila, že v spolupráci so spoločnosťou inVentiv Health, Inc. (Nasdaq: VTIV) plánuje uviesť na svetový trh nutraceutický produkt CigRx(TM), ktorý vyvinula jej dcérska spoločnosť Rock Creek Pharmaceuticals. Spoločnosť inVentiv Health ponúka kompletnú škálu komerčných riešení pre každé štádium životnosti produktu v celom rade zdravotníckych kategórií, ktoré zahŕňajú nutraceutické produkty. Spoločnosť má marketingové a predajné kapacity v 40 krajinách sveta.

Jonnie R. Williams, generálny riaditeľ spoločnosti Star, uviedol: "Fajčenie je hlavnou príčinou úmrtí na svete. Svetový obchod s cigaretami, ktorého zisky v súčasnosti presiahli 300 miliárd USD, však aj naďalej rastie. Naším cieľom je sprístupniť CigRx(TM) dospelým fajčiarom, ktorí si želajú udržať svoj metabolizmus bez nikotínu." Spoločnosť Rock Creek Pharmaceuticals, ktorá bude zodpovedať za výrobu CigRx(TM), očakáva, že spoločnosť inVentiv Health sa bude podieľať na propagácii a predaji produktu, pričom sa zameria na osvetu medzi lekármi, zdravotníkmi, ako aj zákazníkmi.

Spoločnosť Star tiež oznámila, že využíva služby spoločnosti McColl Partners LLC, ktorá jej poskytuje poradenstvo vo finančných záležitostiach, vrátane posúdenia strategických iniciatív týkajúcich sa nových produktov. Spoločnosť McColl Partners, ktorej spoluzakladateľom je Hugh McColl, bývalý prezident Bank of America, sa špecializuje na potreby vedenia a majiteľov stredne veľkých firiem. Firma svojim klientom ponúka strategické poradenstvo a pomoc v oblasti fúzií a akvizícií.

Táto tlačová správa obsahuje niektoré vyhlásenia, ktoré v zmysle Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995 súvisia s budúcim vývojom. Spoločnosť Star Scientific, Inc. a jej dcérske spoločnosti (ďalej spolu ako "Spoločnosť") sa vždy, keď to bolo možné, snažila identifikovať tieto vyhlásenia používaním slov ako "očakáva", "verí", "odhaduje", "predpokladá", "plánuje", "zamýšľa“ a podobných výrazov. Tieto vyhlásenia odrážajú súčasné názory Spoločnosti a zakladajú sa na informáciách, ktoré má Spoločnosť v súčasnosti k dispozícii. Vyhlásenia týkajúce sa budúceho vývoja tiež zahŕňajú známe aj neznáme riziká, neistoty a iné faktory, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky Spoločnosti sa budú zásadne líšiť od výsledkov uvedených v týchto vyhláseniach. K týmto rizikám, neistotám a nepredvídateľným udalostiam patria výzvy spojené s vývojom nových produktov, neistoty obsiahnuté v procese vedeckého výskumu, schopnosť Spoločnosti získať dodatočný kapitál potrebný na udržanie jej podnikania, potenciálne spory týkajúce sa duševného vlastníctva Spoločnosti, riziká spojené so súdnymi spormi týkajúcimi sa duševného vlastníctva, potenciálne oneskorenie pri získaní potrebných schválení tabakových výrobkov Spoločnosti s nízkou hladinou nitrozamínov, prijatie nových nedymiacich tabakových výrobkov Spoločnosti na trhu, konkurencia spoločností s lepším zdrojmi, rozhodnutie Spoločnosti nepristúpiť k dohode "Master Settlement Agreement (MSA)", vplyv nariadení prijatých podľa MSA a závislosť Spoločnosti od jej kľúčových zamestnancov a strategických partnerstiev s Brown & Williamson Tobacco Corporation vo svetle jej spojenia s RJ Reynolds Tobacco Company, Inc. Dopad potenciálneho súdneho sporu, iniciovaného jednotlivými štátmi, ktoré prijali MSA, by mohol byť pre Spoločnosť veľmi nepriaznivý.

Aj keď Spoločnosť je presvedčená, že očakávania uvedené vo vyhláseniach týkajúcich sa budúceho vývoja vychádzajú z logických predpokladov, nemôže zaručiť, že sa ich podarí dosiahnuť, prípadne že nepríde k podstatnej odchýlke. Ďalšie riziká sú zahrnuté v časti "Rizikové faktory“ vo výročnej správe Spoločnosti (formulár 10-K) za rok končiaci 31. decembrom 2008, ktorú predložila Komisii pre burzu a cenné papiere dňa 16. marca 2009, ako aj v niektorých správach Spoločnosti predložených Komisii, ktoré sú k dispozícii na adrese www.sec.gov. Táto informácia je aktuálna ku dňu jej uverejnenia. Spoločnosť na seba nepreberá žiadny záväzok aktualizovať vyhlásenia týkajúce sa budúceho vývoja v závislosti od udalostí alebo okolností, ktoré sa objavia po dni zverejnenia tejto tlačovej správy.

O spoločnosti Rock Creek Pharmaceuticals

Spoločnosť Rock Creek Pharmaceuticals vyvíja farmaceutické výrobky na liečenie závislosti a iných neurologických porúch, ako aj iné výrobky, napr. nutraceutiká. V obidvoch týchto oblastiach výskumu podporuje akademické, vzdelávacie a terapeutické postupy. Spoločnosť Rock Creek má vedecké a výskumné centrá v Gloucestri, MA a regulačnú kanceláriu vo Washingtone, DC.

O spoločnosti Star Scientific

Spoločnosť Star Scientific je technologicky orientovaná tabaková spoločnosť, ktorej poslaním je zníženie toxínov. Zameriava sa na vývoj rozložiteľných nedymiacich tabakových výrobkov, ktoré obsahujú menej karcinogénnych toxínov (konkrétne nitrozamínov), a to pomocou inovatívnej technológie StarCured(R), licenciu na ktorú poskytuje ostatným firmám. Spoločnosť Star Scientific sídli v Petersburgu, VA, jej kancelária pre vedecké a regulačné záležitosti sa nachádza v Bethesde, MD, a výrobné zariadenia v Chase City, VA. Viac informácií s spoločnosti nájdete na adrese http://www.starscientific.com

O spoločnosti inVentiv Health

Spoločnosť inVentiv Health, Inc. (Nasdaq: VTIV) je popredný poskytovateľ dynamických riešení na zaručenie úspechu zákazníkov a pacientov. Spoločnosť inVentiv poskytuje svoje upravené klinické, obchodné, marketingové a komunikačné riešenia prostredníctvom svojich štyroch hlavných segmentov: inVentiv Clinical, inVentiv Communications, inVentiv Commercial a inVentiv Patient Outcomes. Zoznam klientov spoločnosti inVentiv Health tvorí viac ako 350 popredných farmaceutických, biotechnologických, biologických a zdravotníckych spoločností, vrátane všetkých top 20 svetových farmaceutických výrobcov. Viac informácií o spoločnosti nájdete na adrese www.inventivhealth.com.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: