Chrípka v Bratislavskom kraji je zatiaľ pod kontrolou

Chrípka v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) je zatiaľ pod kontrolou. Nepretržite v ňom monitorujú situáciu nielen v prípade novej chrípky, ale i sezónnej. Podľa lekárky samosprávneho kraja Oľgy Veselej nie je v tejto chvíli dôvod na paniku.

Počet ochorení v BSK neprekročil 1500 prípadov na 100.000 obyvateľov, došlo však k nárastu počtu ochorení v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, predovšetkým u pandemickej chrípky. Ich počet naďalej rastie. "V poslednom období boli pre zvýšený počet ochorení uzavreté dve školské zariadenia. Mimoriadne závažné ochorenia s ťažkým priebehom sa v kraji doteraz nevyskytli. V súvislosti s intenzívnym cestovným ruchom na hraniciach BSK a Dolného Rakúska sme zabezpečili výmenu informácií o vývoji situácie aj medzi týmito regiónmi," uviedla Milka Podmajerská z Úradu BSK.

Úrad BSK pripravuje očkovanie vakcínou proti pandemickej chrípke podľa usmernení vydaných hlavným hygienikom. Postupne zabezpečuje ochranné prostriedky a vakcináciu pre personál i klientov sociálnych zariadení nielen vo svojej pôsobnosti, ale aj u neverejných poskytovateľov. Ešte v septembri zorganizoval Úrad BSK konferenciu pre všetkých lekárov prvého kontaktu v regióne za účasti odborníkov z oblasti epidemiológie, infektológie, virológie, zástupcov zdravotných poisťovní, krízového riadenia zdravotníctva pre prípad pandémie a farmaceutických spoločností dodávajúcich očkovacie látky a lieky na chrípku. Diskutovali o aktuálnom stave novej chrípky, možnostiach jej prevencie a liečby v súčasnosti.

Dôležitá v rámci prevencie i pre zabránenie šíreniu chrípky je aj spolupráca so školami, nielen so študentmi a pedagógmi, ale aj rodičmi. "O tom, ako zabezpečiť monitorovanie v školách a predškolských zariadeniach, ako podávať hlásenie, na čo v súvislosti s prichádzajúcim obdobím zvýšeného výskytu sezónnej chrípky upozorniť pedagogických pracovníkov, deti i rodičov, hovorila už v októbri na pôde BSK na stretnutí s riaditeľmi stredných škôl v našom regióne pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hlavného mesta SR Jarmila Pertináčová.
Odbor zdravotníctva Úradu BSK aktívne spolupracuje s odborom epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava a podieľa sa na zabezpečení monitorovania chrípky prostredníctvom lekárov prvého kontaktu. Do monitorovania zapojil aj všetky materské, základné a stredné školy na území kraja, doplnila Podmajerská.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: