ÚDZS zlučovanie štátnych ani súkromných poisťovní zatiaľ neodobril

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zatiaľ nerozhodol o vydaní predchádzajúceho súhlasu v súvislosti s budúcoročným zlučovaním štátnych a súkromných zdravotných poisťovní. Ako dnes pre TASR priblížil jeho hovorca Milan Michalič, súkromné poisťovne doteraz nezaslali žiadnu žiadosť o vydanie súhlasu. V prípade štátnych poisťovní dostal ÚDZS nesprávnu žiadosť a preto musí Všeobecná zdravotná poisťovňa poslať žiadosť znova. Šéf úradu Richard Demovič v septembri avizoval, že úrad nebude proces spomaľovať ani urýchľovať. Zlúčenie je podmienené aj súhlasným stanoviskom Protimonopolného úradu.

Obe štátne poisťovne - Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa - sa majú zlúčiť v roku 2010, pričom ostane iba Všeobecná zdravotná poisťovňa s vyše 3,5 milióna poistencami. Proces konsolidácie má trvať do roku 2011. Zlúčenie má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. Plánované spojenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo má tiež umožniť efektívnejšiu prevádzku a úspory na nové kvalitnejšie služby. Dôvera by tak v budúcom roku mala mať približne 1,4 milióna poistencov. Riaditelia oboch poisťovní sa zhodli, že nevidia význam v existencii dvoch podobných poisťovní a zlúčenie prinesie viac výhod pre klientov.

Po zlúčení štátnych aj súkromných poisťovní by tak na trhu od budúceho roku pôsobili iba tri zdravotné poisťovne, a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromné poisťovne Dôvera a Union.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: