O pacientov so začínajúcim diabetom by sa mali starať všeobecní lekári

Pacienti so začínajúcim diabetom, s kompenzovaným ochorením by mali byť v starostlivosti všeobecných lekárov. Naopak, diabetológ-špecialista by mal byť podľa Petra Liptáka, prezidenta Spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SVPL) SLS, v systéme nato, aby riešil komplikované stavy. "Pokiaľ je pacient v kompenzovanom štádiu, by mal byť jediný lekár, ktorého v tom systéme pozná. Naopak, pokiaľ je pacient komplikovaný, nedajú sa dosiahnuť cieľové hodnoty cukru, tak samozrejme, že pacient potom patrí k diabetológovi," skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.

V súčasnosti je na Slovensku asi 300.000 pacientov s cukrovkou, ktorí sú v starostlivosti 158 diabetológov. Práve tento fakt je podľa Liptáka dôvodom na zmenu, pretože denne jeden diabetológ vybaví približne 40 pacientov. "Ak by sa začal presadzovať tento model, diabetológ by mal na svojich pacientov viac času," skonštatoval. Takýto systém starostlivosti je potrebné podľa Liptáka rozvinúť postupne. Všeobecný lekár pozná "svojho" pacienta lepšie ako špecialista, čo je podľa jeho slov dôležité aj pri liečbe. Pacient všeobecnému lekárovi viac dôveruje a lepšie spolupracuje aj pri zmene životosprávy.

Podľa Liptáka je podobný trend aj v iných krajinách. "V Európe je množstvo krajín, kde majú primárnu starostlivosť rozvinutú na vysokom stupni a v týchto krajinách, diabetici chodia k všeobecným lekárom," skonštatoval. Tento fakt podľa jeho slov potvrdzuje aj štúdia z Českej republiky, ktorá porovnávala starostlivosť o diabetikov v ambulanciách diabetológov a v ambulanciách všeobecných lekárov. Tá preukázala lepšie výsledky v ambulanciách všeobecných lekárov práve u ľahších a stabilizovaných pacientov. SVPL SLS, ktorá združuje viac ako 1400 všeobecných lekárov, pripravila svoj vlastný projekt starostlivosti o diabetikov v primárnej praxi. Zapojených je do neho 70 všeobecných lekárov. Projekt však podľa spoločnosti stagnuje pre nepochopenie zo strany diabetológov, chýba aj podpora ministerstva zdravotníctva. Diabetes má v SR stúpajúci trend. Choroba sa často spája s obezitou a za rizikový faktor sa preto považuje vysoké číslo obvodu pásu, u žien nad 80 centimetrov, u mužov nad 94 cm. Zo skríningového programu Slovenskej diabetologickej spoločnosti vyplynulo, že 5,3 percenta diabetikov je známych, no pomerne vysoké číslo - až 1,7 percenta pacientov nie je diagnostikovaných. Znamená to, že okolo 100.000 pacientov o svojej chorobe vôbec nevie.

Ochorenie je štvrtou najčastejšou príčinou smrti vo svete. Cukrovka je chronické, celosvetovo rozšírené ochorenie, pri ktorom telo znižuje tvorbu inzulínu, neprodukuje ho vôbec alebo inzulín primerane nevyužíva. Inzulín je hormón, potrebný k premene glukózy teda cukru na energiu. Bez správnej tvorby inzulínu a jeho účinku glukóza zotrváva v krvi, čo vedie k chronickej hyperglykémii – zvýšenej hladine cukru v krvi. To môže viesť ku krátkodobým i dlhodobým komplikáciám, z ktorých mnohé – ak sa im nepredchádza a ostávajú neliečené – môžu byť fatálne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: