V Malmö sa uskutoční konferencia zameraná na služby eGovernment

V švédskom Malmö organizuje v dňoch 18. až 20. novembra švédske predsedníctvo EÚ 5. Konferenciu Európskej únie pre oblasť eGovernmentu pod názvom Spoločne pre eUnion. Konferencia je zameraná na služby eGovernment, pričom jej výstupy budú významné pre eHealth.

eGovernment, teda elektronizácia verejnej správy, umožní občanom jednoduché a rýchle zvládnutie služieb, ktoré postupne nahrádzajú tradičné administratívne papierové prepojenia medzi vládnymi inštitúciami a občanmi. V rámci procesu informatizácie spoločnosti vníma vláda SR ako jednu z prioritných oblastí informatizáciu zdravotníctva - teda eHealth. Ten by mal okrem zjednodušenia administratívnych procedúr zabezpečiť a zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotných služieb. eHealth zásadne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pacienta.

Spoločná kľúčová požiadavka pre eGovernment a eHealth pre všetky postupy je bezchybné, bezpečné a ľahké zvládnutie identifikácie a autentifikácie osôb, ktoré môže byť využívané i v cezhraničných službách. Tento problém riešia dva pilotné projekty - Large Scale Pilots STORK a epSOS. Obidva sú spolufinancované členskými štátmi a Európskou komisiou a navrhujú spoločné požiadavky, definujú, v čom sú rozdiely a ako zabezpečiť, aby budúci vývoj v Európe bol jednotný. Do projektu epSOS (Smart Open Services for European Patients) je zapojených 12 členských štátov EÚ. Na základe výzvy Európskej komisie Národné centrum zdravotníckych informácií v SR pod záštitou ministerstva zdravotníctva prijalo grant a od júla 2008 sa zapojilo do riešenia projektu. Cieľom projektu epSOS je rozvoj praktického zdravotníckeho rámca a medzinárodnej komunikačnej infraštruktúry schopnej zabezpečiť bezpečnú medzinárodnú výmenu vnútorne štruktúrovaných informácií o pacientovom zdraví (tzv. Pacientsky sumár) a o elektronickej preskripcii liekov v dohodnutom rozsahu.

V projekte epSOS je jednou zo základných riešených úloh manažment identity. Spolupráca medzi STORK a epSOS ukázala, že požiadavky vlády a verejného zdravotníctva na služby sú príbuzné. Niektoré členské štáty dokonca používajú podobné identifikačné mechanizmy, zatiaľ čo niektoré iné členské štáty sa rozhodli požiadavky vlády a verejného zdravotníctva nespájať. epSOS sa pokúša nájsť riešenia, ktoré budú kompatibilné s národnými legislatívnymi rámcami zúčastnených krajín.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: