Inzulínové pero

Inzulínové pero
Zdroj: bigstockphoto.com

Aplikácia inzulínu pomocou inzulínových pier je medzi európskymi diabetikmi obľúbenou technikou. Striekačky nahradila modernejšia a najmä komfortnejšia možnosť podania nevyhnutného inzulínu.

Na trhu je dostupné veľké množstvo inzulínových pier najrôznejších parametrov. Všetky však spája rozsiahly výpočet výhod oproti starším aplikačným technikám.

Bez zbytočného strachu

O správnom výbere inzulínového pera rozhoduje lekár v spolupráci s pacientom. Diabetológ zohľadní potreby diabetika a odporučí mu vhodný typ inzulínového pera. Kým pri používaní striekačiek ovládal diabetikov väčšinou intuitívny strach pred individuálnou injekčnou aplikáciou inzulínu, pri inzulínových perách ustupuje strach komfortnosti.

Dokonca, jeden z dávnejšie realizovaných prieskumov, ukázal, že injekčnú aplikáciu inzulínu správne nezvládal ani zdravotnícky personál. Liečba inzulínovými striekačkami predstavuje aj záťaž pre životné prostredie pre likvidáciu infekčného materiálu, za ktorý sú inzulínové striekačky považované. Taktiež hrozí riziko zneužitia použitých striekačiek okrajovými skupinami obyvateľstva, preto je namieste úvaha o regulácii dostupnosti tohto spotrebného materiálu.

Používanie striekačky si navyše vyžaduje väčšiu zdatnosť a manuálnu zručnosť. Všetko predpoklady, ktoré pri inzulínovom pere odpadajú.

Navyše, diabetik používajúci namiesto injekčnej striekačky inzulínové pero sa nemusí vždy, keď si potrebuje podať dávku inzulínu, utiahnuť do súkromia. Rovnako nezanedbateľný fakt je aj skrátenie času podania inzulínu.

Aj slovenskí diabetici môžu siahnuť po jednorazovom inzulínovom pere, ktoré sa po použití jednoducho vyhodí bez potreby vymeniť inzulín.

Situácia na Slovensku sa v súvislosti s používaním inzulínových pier postupne mení k lepšiemu. Postupne sa snáď aj my prepracujeme medzi ostatné európske krajiny, v ktorých už majú inzulínové a predplnené perá svoje pevné miesto v liečbe diabetes mellitus.

10 bodov pre inzulínové pero

  1. komfortnosť
  2. menšia bolestivosť
  3. spoľahlivosť
  4. presnosť aplikácie
  5. jednoduchšia manipulácia ako so striekačkou (inzulínové pero je z tohto dôvodu vhodné aj pre deti)
  6. časová nenáročnosť (v prípade použitia striekačky sa musí inzulín skladovať v chladničke a pred použitím zohriať na izbovú teplotu)
  7. zníženie straty inzulínu
  8. diskrétnosť
  9. lepšia kontrola liečby diabetu lekárom
  10. sluchová kontrola po podaní dávky

Autor článku: časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: