Zlučovanie štátnych poisťovní upraví novela zákona

Zlúčenie oboch štátnych poisťovní chce ministerstvo zdravotníctva upraviť novelizáciou zákona o zdravotných poisťovniach, o ktorej by mal parlament rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní. Právna norma, ktorá bude v prípade súhlasného stanoviska pléna a podpise prezidenta platiť od 21. decembra, neprešla ani medzirezortným pripomienkovým konaním. Rezort to odôvodňuje tým, že pokiaľ sa zlúčenie nezrealizuje do konca roku, vzniknú štátu značné hospodárske škody v súvislosti s prebiehajúcou svetovou finančnou a hospodárskou krízou. Materiál už ministerstvo predložilo na rokovanie vlády.

Ako objasnil rezort zdravotníctva, od júla, kedy vláda schválila zámer zlúčenia poisťovní, prešetruje Protimonopolný úrad (PMÚ) možnosť vzniku koncentrácie mimo správneho konania a nie je vôbec isté, kedy dôjde k záveru. "V týchto dňoch stále vec šetrí, vyžaduje od zdravotníckych zariadení zmluvy s VšZP a SZP a vo vzťahu k termínu skončenia šetrenia uviedol, že vzhľadom na rozsah šetrenia mu nie je známy časový horizont ukončenia šetrenia," uvádza sa v materiáli. Zákonnú úpravu zlučovania podľa ministerstva odporučil samotný PMÚ. Obe štátne poisťovne - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) - sa majú zlúčiť v roku 2010, pričom ostane iba Všeobecná zdravotná poisťovňa s vyše 3,5 milióna poistencami. Proces konsolidácie má trvať do roku 2011. Tento krok má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov.

Právna norma zároveň od nového roka upravuje sadzbu poistného za poistencov štátu zo súčasných 4,9 percenta na 4,78 percenta z vymeriavacieho základu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: