MZ SR vyhlásilo tretie kolo výberového kola na záchranky

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v poradí tretie kolo na vydanie povolenia na prevádzkovanie 74 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby. Lehota na podanie žiadostí je 11. januára 2010.

Ako ministerstvo informuje na svojej internetovej stránke, výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa vyhlasuje za každé vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej služby zvlášť, teda aj žiadosti musia byť podávané samostatne pre každé vyhlásené sídlo stanice. V druhom kole tendra bolo v hre celkom 119 ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Prevádzkovať po novom by ich malo 22 subjektov. Celkom 44 staníc získala v druhom kole výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby spoločnosť Falck Záchranná Košice.

Ako vyplynulo z výsledkov prvého kola tendra, 77 ambulancií záchrannej zdravotnej služby bude prevádzkovať 16 firiem. Najviac ambulancií bude prevádzkovať Záchranná dopravná a zdravotnícka služba Bratislava a Falck - Záchranná, a. s., Košice. Dôvodom výberového konania boli končiace sa licencie. Pred začiatkom prvého kola bolo na Slovensku 264 ambulancií ZZS, pričom po skončení všetkých troch by malo byť na Slovensku celkom 270 staníc. Základný rozdiel medzi rýchlou lekárskou pomocou (RLP) a rýchlou zdravotníckou pomocou (RZP) je v zložení posádky. V oboch sa nachádza vždy stredný zdravotnícky pracovník - záchranár a vodič - záchranár, v RLP je navyše aj lekár.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: