Ak prejde novela zákona, budú VšZP a SZP legislatívne zlúčené

V prípade, že ministerstvo zdravotníctva uspeje s novelou zákona o zdravotných poisťovniach, nebude už zlučovaniu štátnych poisťovní stáť v ceste žiadna prekážka. "Keby prešla novela zákona, budú poisťovne legislatívne zlúčené," potvrdil dnes šéf rezortu Richard Raši. Zlúčenie oboch štátnych poisťovní chce ministerstvo upraviť novelizáciou spomínanej právnej normy, o ktorej by mal parlament rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Novela zákona, ktorá bude v prípade súhlasného stanoviska pléna a podpise prezidenta platiť od 21. decembra, neprešla ani medzirezortným pripomienkovým konaním. Rezort to odôvodňuje tým, že pokiaľ sa zlúčenie nezrealizuje do konca roku, vzniknú štátu značné hospodárske škody v súvislosti s prebiehajúcou svetovou finančnou a hospodárskou krízou. Materiál už ministerstvo predložilo na rokovanie vlády. Od júla, kedy vláda schválila zámer zlúčenia poisťovní, prešetruje Protimonopolný úrad (PMÚ) možnosť vzniku koncentrácie mimo správneho konania a nie je vôbec isté, kedy dôjde k záveru. "Môže sa stať, že by sa to pre normálne a procesné lehoty nemuselo stihnúť, tak to bude vyriešené zákonom," vysvetlil Raši.

Obe štátne poisťovne - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) - sa majú zlúčiť v roku 2010, pričom ostane iba Všeobecná zdravotná poisťovňa s vyše 3,5 milióna poistencami. Proces konsolidácie má trvať do roku 2011. Tento krok má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: