Na pôde Fakulty zdravotníctva PU darovalo dnes krv 118 ľudí

Najvzácnejšiu tekutinu v rámci Študentskej kvapky krvi, ktorá sa konala na pôde Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity (FZ PU) v Prešove, prišlo dnes darovať 118 dobrovoľných darcov. Hromadný odber pri príležitosti Dňa študentstva pripravila už po štvrtý raz Národná transfúzna služba (NTS) v Prešove v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža a akademickou obcou.

Iniciatívu všetkých spoluorganizátorov tohto podujatia pozitívne hodnotila primárka pracoviska NTS v Prešove Jana Leško–Andraščíková. "Študentská kvapka pre nás znamená vždy zvýšenie počtu prvodarcov. Spotreba krvi stúpa všade na svete. Tieto stúpajúce tendencie sú aj v dôsledku množstva nových operačných zákrokov a nových postupov, agresívnejších chemoterapií. Naši darcovia umožňujú týmto pacientom prežiť kritické obdobie v živote," konštatovala Leško-Adraščíková.

Už počas prvého ročníka prišlo darovať krv viac ako 90 ľudí. "Každým rokom je tu stále vyšší počet študentov a čo ma veľmi teší, nekončí ich darovanie krvi len touto akciou, ale z mnohých sa stávajú stáli darcovia," dodala primárka. V priestoroch vysokej školy študenti i zamestnanci viacerých fakúlt prešovskej univerzity čakali na odber už od 8. hodiny v dlhom rade. Najskôr vyplnili dotazník a po absolvovaní potrebných vyšetrení darovali krv na piatich odberových lôžkach, ktoré boli umiestnené v dvoch učebniach. "Do tejto akcie sa zapájam, pretože životy a zdravie mnohých ľudí sa dajú zachrániť práve tým, že bude k dispozícií dostatok krvi. Daroval som už piatykrát a mienim v tom pokračovať aj naďalej," konštatoval 22-ročný študent tretieho ročníka FZ PU.

Prodekanka FZ PU Ľubica Rybárová pre TASR povedala, že toto podujatie má predovšetkým študentov motivovať k dobrovoľnému darcovstvu a rovnako sa aj oboznamujú s prostredím, v ktorom možno budú neskôr pôsobiť. "Naši študenti sa pripravujú na povolania, ktoré sú humanitne orientované a v podstate zdravotníci sú tí, ktorí musia ísť príkladom ostatným," vysvetlila Rybárová. Dodala, že toto nie je jediná akcia, ktorú organizujú v súvislosti darovaním krvi. Aktívne sa zapájajú aj do Valentínskej kvapky a hromadných odberov, ktoré sa konajú v lete na námestiach.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: