Zlúčenie štátnych poisťovní upraví novela zákona

Zlúčenie oboch štátnych poisťovní má upraviť novela zákona o zdravotných poisťovniach, o ktorej by mal parlament rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní. Novelu zákona aj skrátený postup schválila dnes vláda SR. Právna norma, ktorá bude v prípade súhlasného stanoviska pléna a podpise prezidenta platiť od 21. decembra, neprešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Rezort to odôvodňuje tým, že pokiaľ sa zlúčenie nezrealizuje do konca roku, vzniknú štátu značné hospodárske škody v súvislosti s prebiehajúcou svetovou finančnou a hospodárskou krízou. Ako objasnil rezort zdravotníctva, od júla, kedy vláda schválila zámer zlúčenia poisťovní, prešetruje Protimonopolný úrad (PMÚ) možnosť vzniku koncentrácie mimo správneho konania a nie je vôbec isté, kedy dôjde k záveru. "V týchto dňoch stále vec šetrí, vyžaduje od zdravotníckych zariadení zmluvy s VšZP a SZP a vo vzťahu k termínu skončenia šetrenia uviedol, že vzhľadom na rozsah šetrenia mu nie je známy časový horizont ukončenia šetrenia," uvádza sa v materiáli. Zákonnú úpravu zlučovania podľa ministerstva odporučil samotný PMÚ. Obe štátne poisťovne - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP) - sa majú zlúčiť v roku 2010, pričom ostane iba Všeobecná zdravotná poisťovňa s vyše 3,5 milióna poistencami. Proces konsolidácie má trvať do roku 2011. Tento krok má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov. Právna norma zároveň od nového roka upravuje sadzbu poistného za poistencov štátu zo súčasných 4,9 percenta na 4,78 percenta z vymeriavacieho základu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: