Jednoduché vyšetrenie má zracionalizovať predpisovanie antibiotík

Od roku 2011 bude povinnou výbavou všeobecných lekárov prístroj pre stanovenie C reaktívneho proteínu (CRP). Vyšetrenie je jednou z možností, na základe ktorých sa môže lekár rozhodnúť pre liečbu pacienta antibiotikami. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR totiž s cieľom zefektívniť proskripciu antibiotík ešte minulý rok inovovalo výnos o minimálnom personálnom a materiálnom technickom zabezpečení. V súčasnosti však ministerstvo vydáva odborné usmernenie o štandardnom diagnostickom postupe pri indikácii antibiotík v ambulancii všeobecného lekára.

"Týmto sme výrazne prispeli k tomu, aby mal všeobecný lekár väčšiu kompetenciu v manažovaní svojho pacienta, aby racionálne predpisoval antibiotiká," uviedla na dnešnej tlačovej konferencii Adriana Liptáková, riaditeľka odboru zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia MZ SR. Vďaka prístroju tak lekár bude vedieť do dvoch minút zistiť, aká je hladina CRP v krvi. Prínosom je podľa jej slov dostupnosť vyšetrenia v každej ambulancii všeobecného lekára, ale aj zlepšenie vyšetrenia detského pacienta, keďže vyšetrenie je bezbolestné a trvá niekoľko minút. "Niektorí lekári ponúkajú toto vyšetrenie už aj v súčasnosti, rodičia si zaň však musia priplatiť. Závisí od zdravotných poisťovní, kedy začnú preplácať toto vyšetrenie," skonštatovala Liptáková.

Užívanie antibiotík vo zvýšenej miere totiž prispieva k nárastu ich rezistencie. Podľa Pavla Jarčušku, predsedu Ústrednej antibiotickej komisie, ľudský organizmus obsahuje približne 1,5 kg baktérií. Antibiotická liečba však účinkuje nielen proti baktériám, ktoré spôsobujú infekciu, ale aj voči mikroflóre, ktorá je pre človeka potrebná. Preto odborníci pri liečbe antibiotikami zdôrazňujú užívanie probiotík. Naopak antibiotiká nepôsobia na vírusy, preto napríklad nie sú vhodné na liečbu chrípky. Proti antibiotickej liečbe sú často rezistentné aj nozokomiálne nákazy, teda infekcie získané počas hospitalizácie v nemocnici. Podľa Liptákovej sa tým komplikuje zdravotný stav pacienta, predlžuje a predražuje sa jeho pobyt v nemocnici. Medzi najčastejšie patria nozokomiálne uroinfekcie, zápaly pľúc, ranové infekcie a infekcie krvného prúdu.

Nozokomiálne nákazy sú jedným z dôležitých indikátorov kvality, na základe ktorých sa hodnotia zdravotnícke zariadenia. Z toho dôvodu musí byť v súčasnosti v každej nemocnici epidemiológ, ktorý sleduje výskyt týchto nákaz. Problematike preskripcie antibiotík sa v minulom roku venoval aj Európsky antibiotický deň. Tento rok upriamuje svoju pozornosť práve na nozokomiálne nákazy. Podľa Leonarda Siegfrieda z National Focal Point v SR pre antibiotickú rezistenciu pri Európskej organizácii na kontrolu a prevenciu prenosných ochorení zodpovedné užívanie antibiotík prinesie nielen zníženie ich používania, ale aj zníženie rozvoja odolnosti baktérií proti tejto liečbe.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: