Podľa HPI sa spoluúčasť pacientov na liekoch zvýši trojnásobne, podľa MZ je to klamstvo

Podiel spoluúčasti pacientov na liekoch sa podľa Health Policy Institute zvýši trojnásobne, a to z 13 na 44 %. "Pri neexistencii maximálneho limitu na spoluúčasť to môže mať katastrofické finančné dopady pre chronických pacientov," uviedlo HPI vo svojom novom čísle časopisu o zdravotnej politike. Ako upozornilo, túto zmenu priniesla novela vyhlášky, ktorá upravuje postup určenia úhrady pri kategorizácii liekov, platná od začiatku mesiaca.

Ako objasnil inštitút, úhrada zdravotných poisťovní by sa takto znížila na 65 % pôvodných nákladov, pričom spoluúčasť pacienta sa zvýši trojnásobne a poistenci tak budú uhrádzať 44 % nákladov na lieky. Analytici HPI tvrdia, že pri aplikácii vyhlášky vypadne spomedzi 5040 dnes hradených liekov, 690 liekov, pretože ich cena za mesiac je nižšia ako stanovený doplatok. Úhrada sa má tiež znížiť pri ďalších 49 % liekov.

HPI poznamenalo, že priemerná spoluúčasť pri hradených liekoch v rámci EÚ je 20 %, pričom SR so súčasnými 13 % patrí ku krajinám s nízkym podielom platieb. "Aplikáciou vyhlášky sa dostaneme na opačný koniec rebríčka," uvádza HPI. HPI klame a zavádza pacientov, reagovala pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Čižmáriková s tým, že inštitút nepovažuje za nezávislých analytikov, ale za poradcov SDKÚ-DS. Poznamenala, že najmä v liekovej politike robí ministerstvo maximum, čoho dôkazom sú aj posledné kategorizácie liekov, "ktoré páni z SDKÚ-DS a HPI nevideli alebo nechcú vidieť".

Vysvetlila, že novelizáciou vyhlášky sa reagovalo na požiadavku Európskej komisie. Priblížila, že v rámci pripomienkovania novely Slovenská asociácia farmaceutických spoločností a Asociácia dodávateľov liekov chceli, aby sa pri určovaní doplatku pacienta vychádzalo z minimálnej mzdy, čo rezort akceptoval.

Najväčší možný doplatok bude podľa Čižmárikovej 25 % z minimálnej mzdy za mesiac liečby daným liekom. "Vznikne v skupine liekov s veľmi nízkou terapeutickou hodnotou a spoločenskou hodnotou lieku, opačne v skupine liekov s vysokou terapeutickou hodnotou a spoločenskou hodnotou lieku maximálny doplatok pacienta môže byť 1,5 percenta z minimálnej mzdy," zhrnula s tým, že sa vyšlo v ústrety tak, aby mali ešte viac lacnejších liekov, ktoré najčastejšie potrebujú. Vo vyhláške sa ustanovilo deväť skupín liekov v závislosti od výšky terapeutickej hodnoty a spoločenskej hodnoty lieku, priblížila Čižmáriková. Poznamenala, že ide o určenie maximálnych doplatkov, ktoré sa nesmú prekročiť a kategorizačná komisia tak môže určovať aj nižšie doplatky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: