Nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach fungujú aj po vypovedaní nájomných zmlúv

Zdravotná starostlivosť v nemocniciach v Topoľčanoch a Leviciach funguje normálne aj po tom, ako Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vypovedal zmluvy o nájme s neziskovými organizáciami, ktoré ich spravujú. Pre TASR to potvrdil Martin Naništa, ktorý riadi obe nemocnice. K ich ďalšiemu osudu sa však vyjadriť nechcel ani po tom, ako predseda NSK Milan Belica podpísal uznesenie krajského zastupiteľstva, čím výpoveď z nájmu nadobudla právoplatnosť. „Rozhodli sme sa, že sa nebudeme vyjadrovať. Pokiaľ sa udeje niečo zásadné, určite zverejníme svoje stanovisko," uviedol Naništa.

Zároveň ubezpečil, že aj napriek komplikovanej situácii nemusia mať pacienti obavu, že by im nebola poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť. „Prevádzka nemocníc je úplne normálna. Tak, ako som aj pred časom tvrdil. Ak aj existujú nejaké spory, mojou prioritou je, aby sa nijako nedotkli kvality zdravotnej starostlivosti, aby nič nepocítili pacienti, ani personál nemocníc. Zabezpečená je aj plynulá dodávka tepla a teplej vody," zdôraznil Naništa.

Uznesenia o výpovedi nájomných zmlúv, ktoré ešte v roku 2005 uzavrel NSK s Nemocnicou Levice, neziskovou organizáciou a Nemocnicou Topoľčany, neziskovou organizáciou nadobudli platnosť po tom, ako ich začiatkom novembra podpísal predseda NSK. Poslanci vypovedali nájomné zmluvy s neziskovými organizáciami predovšetkým pre neuhradené dlhy za dodávky tepla a teplej vody v celkovej výške 760.000 eur (22.895.760 Sk). Dodávateľ energií, spoločnosť Energo-SK patriaca NSK pre neuhradené faktúry viackrát obmedzila obom nemocniciam dodávku tepla aj teplej vody. Doteraz nezaplatené dlhy nemocníc napokon takmer zlikvidovali aj samotné Energo-SK, ktorému poslanci museli narýchlo schváliť dotáciu vo výške nevymožených pohľadávok. Inak by sa spoločnosť mohla dostať do druhotnej platobnej neschopnosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: