Hematológovia a onkológovia z ČR a SR sa stretnú na odbornej konferencii

Oddelenie detskej onkológie a hematológie (ODOH) v Košiciach si v týchto dňoch pripomína štvrťstoročie svojho vzniku. Je súčasťou Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach a zabezpečuje diagnostiku a liečbu nádorových ochorení detí z Košického a Prešovského kraja od najmenších až do 18 rokov veku. Od roku 2005 sa na oddelení liečia aj pacienti s nenádorovými závažnými ochoreniami krvi. Pre TASR to uviedla hovorkyňa DFN Viera Horniaková.

V súvislosti s jubileom Slovenská lekárska spoločnosť pripravila v spolupráci s Oddelením detskej onkológie a hematológie košickej Detskej fakultnej nemocnice v dňoch 20. až 22. novembra v Košiciach 19. konferenciu detských hematológov a onkológov SR a ČR. Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Košice Františka Knapíka, rektora UPJŠ Ladislava Mirossaya a riaditeľky DFN v Košiciach Ingrid Urbančíkovej. „Konferencie sa zúčastnia aj pozvaní hostia z Nórska a Rakúska. Hlavnými témami budú nemalígna hematológia, leukémie a nádory centrálneho nervového systému. Po prvý raz v rámci konferencie detských onkológov a hematológov konanej v Slovenskej republike bude vytvorený osobitný priestor a samostatná sekcia pre rodičov. Ponúkne širokú paletu tém, ktoré im umožnia získať užitočné informácie, potrebné pri starostlivosť o svoje choré dieťa. Špeciálnu sekciu, zameranú na praktickú výmenu poznatkov a skúseností budú mať aj zdravotné sestry,“ podotkla Horniaková.

Dodala, že počas 25-ročnej existencie na oddelení diagnostikovali takmer 1200 nových pacientov. Ročne diagnostikujú a liečia približne 55 až 60 nových pacientov s nádorovými ochoreniami a približne 10 nových pacientov s nenádorovými ochoreniami krvi. ODOH má v súčasnosti 15 lôžok a ambulanciu s možnosťou ambulantného podávania cytostatík. Personál tvorí deväť lekárov a 14 sestier. „Používame v SR štandardné protokoly liečby, výrazne sme zlepšili včasnú diagnostiku a podpornú liečbu nádorových ochorení detí. Pozitívny vývoj zaznamenávame aj v spolupráci s lekármi prvého kontaktu, z iných odborov, ako aj s inými detskými onkologickými centrami v SR a v zahraničí,“ uviedla primárka ODOH Irina Oravkinová. Aj tieto faktory sa podpísali na fakte, že celkové dlhodobé prežívanie pacientov predstavuje okolo 80 percent, nezávisle od druhu a štádia nádorového ochorenia.

Hlavným cieľom ODOH dnes je zvyšovanie kvality poskytovanej terapie, čo znamená znížiť percento úmrtnosti na vedľajšie účinky a na komplikácie liečby. Podľa Oravkinovej je preto dôležitý rozvoj spolupráce medzi detskými onkologickými centrami na Slovensku a v zahraničí, začlenenie oddelenia do výučbovej základne Lekárskej fakulty UPJŠ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: