Kochleárna implantácia - mladej žene pomohol špeciálny implantát vrátiť stratený sluch a žiť normálny život

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ spustila v auguste tohto roka po troch rokoch príprav program kochleárnej implantácie. Začal sa dvoma operáciami uskutočnenými 3.8.2009, kedy boli mladým ženám implantované kochleárne implantáty, ktoré im pomohli prinavrátiť stratený sluch. Do dnešného dňa sa uskutočnili celkovo tri takéto zákroky, ktoré predstavujú pre pacientov z východoslovenského regiónu veľký míľnik v liečbe a rehabilitácii zle vyvinutého alebo ťažko poškodeného vnútorného ucha. Operácie prebehli bez akýchkoľvek komplikácii a pacientky po intenzívnej rehabilitácii už začínajú rozpoznávať prichádzajúce zvuky a lepšie komunikovať s okolím.

„Poruchy sluchu majú rôzne príčiny a poškodenie vnútorného ucha, kde v takzvanom slimáku dochádza k premene akustickej energie na elektrickú, je jednou z nich. Korekcia sluchu sa realizuje v závislosti na lokalizácii príčiny poškodenia. Zatiaľ čo stredné ucho (sluchové kostičky a blanu bubienka) je možné často úspešne operovať, prípadne sa pacientovi aplikuje do kosti zakotvená načúvacia pomôcka, vnútorné ucho nie je možné operovať a korekcia sa zvyčajne robí načúvacími aparátmi. Tie však nemožno použiť v prípade, že je porucha sluchu veľmi výrazná a pacientovi prinavráti sluch iba špeciálny implantát. Jeho vnútorná časť (elektróda) sa operačne zavedie do slimáka a vonkajšia (mikrofón, zosilňovač a procesor) je umiestnená vo vlasatej časti hlavy za ušnicou,“ vysvetľuje prednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., ktorý prvé operácie uskutočnil.

Ako objasňuje, za ušnicou vedie operatér malý rez a obnaží spánkovú kosť, v ktorej je umiestnené stredné a vnútorné ucho. Po odstránení pneumatizácie hlávkového výbežku a urobení „umelého otvoru“ do bubienkovej dutiny a následne do slimáka, sa do sluchovej časti vnútorného ucha zavedie elektróda a pod kožu sa umiestni ostatná vnútorná časť implantátu. Vonkajšia časť implantátu je vo vlasatej časti na povrchu kože a s vnútornou je spojená magnetom. Implantátom sa stimuluje sluchový nerv a výsledkom je prinavrátenie sluchu.

„Po umiestnení implantátu začala intenzívna logopedická rehabilitácia pacientiek a nastavovanie implantátu tak, aby správne stimuloval sluch bez akýchkoľvek nepríjemných pocitov,“ hovorí prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., podľa ktorého možno najskôr po niekoľkých týždňoch hodnotiť výsledky.

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice je prvým zdravotníckym zariadením na východnom Slovensku, ktoré takéto operácie realizuje. Prvou pacientkou, ktorá dostala kochleárny implantát, bola 17-ročná dievčina, ktorá začala v júli minulého roka náhle strácať sluch. Alexandra v priebehu niekoľkých mesiacov prestala úplne počuť, v dôsledku čoho nemohla dobre komunikovať s okolím a obmedzovalo ju to tak v bežnom živote ako aj pri učení. Prestala kvôli tomu chodiť do školy a mala individuálny študijný plán, čo sa nedávno vďaka úspešnej operácii zmenilo. Dnes znovu rozpoznáva rôzne zvuky a aj jej komunikácia s okolím sa pomaly zlepšuje.

Ako to vníma samotná pacientka?

„Strata sluchu ma obmedzovala prakticky vo všetkom. Dotýkala sa všetkých mojich aktivít, ktorým som sa predtým venovala, obmedzovala ma pri učení v škole, aj pri trávení môjho voľného času. Nemohla som sa venovať ani svojim kamarátom, pretože mi nebolo prijemné, keď som vôbec nič nepočula. S implantátom som začala opäť rozoznávať zvuky okolo seba a dnes vnímam už takmer všetko. V komunikácii mám ešte problém, ale verím, že aj to je len otázkou času. Som šťastná, že mi operácia umožnila návrat do normálneho života, dokonca som sa v novembri mohla vrátiť do školy, späť k spolužiakom, na ktorých som sa veľmi tešila,“ hovorí Alexandra.

Prínos implantátu oceňujú aj jej rodičia. „Dcéra je teraz veselšia a spokojnejšia. Pred operáciu som mala o ňu samozrejme trochu strach a obávala som sa aj toho, že sa nenaplnia naše očakávania. Ale dnes som veľmi rada, že zo podstúpila, že sa všetko podarilo a že tu takáto možnosť bola,“ hovorí Alexandrina mama Andrea.

Príčiny straty sluchu

Príčiny porúch sluchu sú rôzne – môžu byť genetické či vývojové (vzniknú počas vývoja plodu v tehotenstve alebo krátko po pôrode), prípadne sa pod ne podpisuje používanie nevhodných antibiotík, otrava a rôzne vírusové i autoimunitné ochorenia. Postihovať môžu stredné alebo vnútorné ucho, prípadne sluchový nerv či sluchové centrum v mozgu a strata sluchu môže byť čiastočná alebo úplná.

Indikáciou na použitie kochleárneho implantátu je obojstranná veľmi ťažká porucha sluchu, ktorá sa nedá rehabilitovať inými spôsobmi a ktorej príčina je v nefunkčnom vnútornom uchu. Veľkým prínosom je predovšetkým u detí a mladých ľudí, ktorým implantát na celé desaťročia zlepší kvalitu života. Prinavrátenie sluchu je podľa prof. MUDr. Juraja Kovaľa, CSc. nesmierne dôležité zvlášť pre malé deti, pretože pokiaľ sa nestimuluje sluchové centrum v prvých rokoch života, u človeka sa vôbec nevyvinie reč.

O Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla v roku 1950 premenou otorinolaryngologického oddelenia vtedajšej Štátnej nemocnice v Košiciach po etablovaní sa Lekárskej fakulty UPJŠ v priestoroch nemocnice. V nasledujúcich desaťročiach sa všestranne rozvinula a profilovala v oblastiach laryngológie, foniatrie, rinológie, otológie a otoneurológie. Za posledných desať rokov sa na tomto pracovisku rozvíjala predovšetkým chirurgia stredného ucha, neurootologická chirurgia, chirurgia nervus facialis a bázy lebky. V týchto oblastiach klinika dominuje a pacienti sa tu koncentrujú z celej Slovenskej republiky. Novinkou je implantovanie kochleárnych implantátov, čím sa otvoril program operačnej liečby porúch vnútorného ucha na východnom Slovensku.

Fotogaléria k operácii

Priebeh operácie

Priebeh operácie

Pohľad priebeh operácie

Priebeh operácie

Pohľad do operačného poľa

Pohľad do operačného poľa

Priebeh operácie - mikroskop

Priebeh operácie - mikroskop

Mikroskop

Mikroskop

Záber z mikroskopu na monitore

Záber z mikroskopu na monitore

Kochleárny implantát pripravený na operáciu

Kochleárny implantát pripravený na operáciu

Otvor pre implantát

Otvor pre implantát

Vložená elektróda do slimáka

Vložená elektróda do slimáka

Zašívanie

Zašívanie

Koniec operácie

Koniec operácie

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: