V Košiciach sa skončila konferencia detských hematológov a onkológov

Tohtoročná 19. konferencia detských hematológov a onkológov zo Slovenska a Českej republiky sa uskutočnila v dňoch 20. až 22. novembra v Košiciach. Organizátorom odborného podujatia bola Slovenská lekárska spoločnosť v spolupráci s Oddelením detskej onkológie a hematológie (ODOH) košickej Detskej fakultnej nemocnice, ktoré si v týchto dňoch pripomína 25 rokov svojej existencie.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor Košíc František Knapík, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ladislav Mirossay a riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Ingrid Urbančíková.

Nosnými témami prednášok boli napríklad otázky týkajúce sa anémie, leukémie, nádorov centrálneho nervového systému či detských transplantácií. "V medicíne nepracujeme s jednou líniou, stále sa nám ponúkajú nové možné cesty. Porovnávacie štúdie nám následne poukazujú na to, či sú nové liečebné metódy vhodné a či majú aj zlepšujúci sa charakter na našich pacientoch," uviedla dnes pre TASR členka organizačného výboru konferencie a zástupkyňa primárky ODOH Natália Galóová. V súvislosti s ochorením na leukémiu sa podľa jej slov komunikovalo o smerovaní k individualizácii liečby s dôrazom na minimalizáciu jej nežiaducich účinkov. Priblížila aj novú formu liečby nádorových ochorení prostredníctvom liekov, ktoré brzdia, respektíve potláčajú tvorbu ciev v tumoroch a nádoroch. Táto metóda podľa jej vyjadrenia zaznamenala v poslednom období viacero úspechov.

Na Slovensku sa po prvý raz v rámci konferencie detských onkológov a hematológov poskytol priestor aj pre rodičov chorých detí. "Upriamili sme ich na možnosti, ktoré im ponúka organizácia s názvom Svetielko pomoci, ktorú plánujeme rozšíriť na celé Slovensko," povedala pre TASR lekárka ODOH v Košiciach Ivana Senčáková. Skúsenejší rodičia by podľa nej mali v organizácii s celoslovenskou pôsobnosťou pomáhať tým menej skúseným. "Pomoc bude smerovať aj do oblastí grantovej pomoci pre rodičov, ktorí napríklad odišli kvôli chorému dieťaťu zo zamestnania," priblížila Senčáková. Na margo zložitej situácie, do ktorej sa rodičia často dostávajú, poznamenala, že zdravotná stránka ochorení je zo strany lekárov vysvetlená dostatočne, rodičia však potrebujú napríklad aj pomoc stáleho psychológa, ktorá im bude prostredníctvom Svetielka pomoci poskytnutá. Organizácia už v minulosti zabezpečila pre deti a ich rodičov tábory či víkendové pobyty. "Túto pomoc chceme v spolupráci s rodičmi naďalej rozvíjať," uzavrela Senčáková.

Oddelenie detskej onkológie a hematológie (ODOH) v Košiciach je súčasťou Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a zabezpečuje diagnostiku a liečbu nádorových ochorení detí z Košického a Prešovského kraja od najmenších až do 18 rokov veku. Od roku 2005 sa na oddelení liečia aj pacienti s nenádorovými závažnými ochoreniami krvi. Ročne diagnostikujú a liečia približne 55 až 60 nových pacientov s nádorovými ochoreniami a približne 10 nových pacientov s nenádorovými ochoreniami krvi. ODOH má v súčasnosti 15 lôžok a ambulanciu s možnosťou ambulantného podávania cytostatík. Personál tvorí deväť lekárov a 14 sestier.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: