LPR učí mladých ako predchádzať onkologickým ochoreniam

Od novembra tohto roka organizuje Liga proti rakovine (LPR) každý piatok v Centre pomoci LPR v bratislavskom Ružinove pravidelné vzdelávacie prednášky pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Ich cieľom je poskytnúť mladým užitočné informácie o zdravom životnom štýle, možnostiach predchádzania onkologickým ochoreniam a všeobecné informácie o nádorových ochoreniach. "Plne obsadené termíny na tri mesiace dopredu - do konca januára 2010 naznačujú, že táto aktivita LPR je zo strany škôl vítaná," informovala TASR Martina Myjavcová, PR a projektový manager LPR SR. Prednášky majú študentom poskytnúť informácie o onkologických ochoreniach, ale aj o možnostiach predchádzania tomuto ochoreniu cez osvojenie si návykov zdravého životného štýlu. Podľa Myjavcovej sú interaktívne a podávané z viacerých uhlov pohľadu - z pohľadu medicíny, názoru psychológa a nechýba na nich ani zisťovanie postoja mladej generácie k danej problematike.

Podmienkou ich realizácie je neprítomnosť vyučujúceho na prednáškach, čo umožňuje väčšiu otvorenosť študentov, a tým aj možnosť aktívnejšieho pôsobenia voči známym a rozšíreným patologickým javom, ako sú napr. fajčenie, pohlavné choroby, alkohol, teda faktory, ktoré majú vplyv na vznik onkologických ochorení. Témy prednášok a následnej diskusie sú zamerané na štyri základné okruhy - Zdravý životný štýl, v rámci tejto prednášky sa kladie dôraz na stravu, pohybové aktivity či psychickú vyrovnanosť. "Všeobecná onkológia" je orientovaná na základné znalosti o onkologických ochoreniach a ozrejmuje pojmy ako onkologické ochorenie, jeho pôvod a vznik, komunikácia s chorým, vplyv onkologického ochorenia na psychiku pacienta.

K ďalším okruhom patrí "Vplyv fajčenia a drogovej závislosti na vznik onkologického ochorenia" a "HPV vírus, jeho príčiny a následky", súčasťou prednášky je aj diskusia o samovyšetrení prsníkov. Žiaci a študenti sú rozdelení do skupín podľa veku tak, aby organizátori problematiku čo najlepšie priblížili viacerým ročníkom. Jednu skupinu tvoria žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl, druhú skupinu študenti 1. a 2. ročníkov stredných škôl (SŠ) a tretiu študenti 3. a 4. ročníkov SŠ. LPR má podľa Myjavcovej pripravené prednášky aj pre špecifické cieľové skupiny. Od decembra bude organizovať prednášky s názvom „Prvá gynekologická prehliadka". Ich cieľom je pripraviť mladé dievčatá na prvú návštevu u gynekológa a následne na pravidelné preventívne prehliadky, ktoré sú cestou k včasnej diagnostike onkologických ochorení týkajúcich sa žien.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: