Do Študentskej kvapky krvi sa zapojilo vyše 15.000 mladých ľudí

V rámci trojtýždňovej kampane Študentská kvapka krvi prišlo túto vzácnu tekutinu darovať 15.596 mladých ľudí, z toho takmer tretinu predstavovali prvodarcovia. Počas 15. ročníka podujatia územné spolky Slovenského Červeného kríža (SČK) organizovali výjazdové odbery mobilných odberových jednotiek na stredných a vysokých školách. Najviac odberov sa uskutočnilo v Košiciach.

"Cieľom celoslovenskej kampane bolo šíriť myšlienku darcovstva najmä medzi mladými ľuďmi, a tým zvýšiť ich záujem o tento vysoko humánny čin, akým bezpríspevkové darovanie krvi nepochybne je," informovala TASR koordinátorka SČK pre vnútorné a vonkajšie vzťahy Jana Petrová. Priblížila, že tí, ktorí prišli darovať vzácnu tekutinu, dostali malý darček s logom kampane. Tú vyhlásil SČK v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc a trvala od 2. do 20. novembra.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: