FZ PU rozbehla projekt vývoja ergonomickej stoličky pre zubných lekárov

Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity (FZ PU) začala s projektom, ktorého cieľom je vypracovanie podkladov na vývoj špeciálnej pracovnej stoličky pre zlepšenie pracovných podmienok zubných lekárov a dentálnych hygienikov. Na stretnutí s novinármi v Prešove o tom dnes informovala dekanka FZ PU Anna Eliášová.

Projekt má názov Ergonómia práce a jej vplyv na rast kvality života a spoločenskej praxe, na jeho realizáciu získali nenávratné finančné prostriedky vo výške 370.667 eur (11,17 milióna Sk) z Regionálneho operačného programu zameraného na podporu výskumu a vývoja. Celý výskum je rozvrhnutý na obdobie 30 mesiacov. Získané financie využijú na nevyhnutné úpravy súvisiace s inštaláciou zariadenia, dovybavenie laboratórií meracími prístrojmi, štatistické vyhodnotenie výsledkov, návrh na výrobu ergonomickej stoličky a transfer výsledkov aplikovaného výskumu. Zdravotné štatistiky podľa Eliášovej svedčia o tom, že vysoké percento zubných lekárov a dentálnych hygienikov má rôzne problémy s pohybovým aparátom, ktorý je príčinou nesprávneho držania tela počas ošetrovania pacienta.

"Budeme bádať po tom, prečo je to tak a na základe toho môžeme dať návrh na výrobu stoličky, ktorá nebude taká drahá ako sú tie zo zahraničia a bude naprávať stav chrbtice práve u týchto pracovníkov", vysvetlila zámer výskumu Eliášová. Fakulta chce využiť predovšetkým skutočnosť, že na jej pôde pôsobia katedry, ktoré zabezpečujú prípravu budúcich odborníkov na dentálnu hygienu i fyzioterapiu. Tí sa budú aktívne podieľať na meraniach a rovnako vytvoria aj kontrolnú skupinu, ktorej výsledky budú potom porovnávať s výsledkami zdravotníkov s niekoľkoročnou praxou. Na vypracovaní konkrétneho návrhu prototypu budú úzko spolupracovať s odborníkmi z Technickej univerzity v Košiciach a po ukončení výskumu ho plánujú ponúknuť spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú výrobou takýchto produktov. Podľa vedúcej katedry fyzioterapie FZ PU Kamily Kociovej sa budú dať výsledky tohto projektu v budúcnosti využiť aj pri posudzovaní zaťaženia v iných profesiách v rámci prevencie ochorení chrbtice a pohybového aparátu.

Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity vznikla v roku 2002. V súčasnosti sa tu na budúce povolanie pripravuje viac ako 1200 poslucháčov v dvoch magisterských a piatich bakalárskych odboroch. O vzdelávací proces sa stará 65 pedagógov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: