Pohľadávky ako problém vidí Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok

Tak vnímajú nezaplatené faktúry dodávatelia nemocníc. Patrilo by sa ešte napísať "problém s veľkým P", pretože sumy i dĺžka doby ich splatnosti rozhodne nie sú zanedbateľné. Štátne nemocnice, zdravotnícke zariadenia ako akciové spoločnosti (ktorých 100-percentným akcionárom je štát) i ako neziskové organizácie (zakladateľom je MZ SR) – všetky sa správajú tak, akoby dodávky "na sekeru" boli bežnou obchodnou transakciou, akoby ani nepoznali ľavú stranu "MÁ DAŤ" hoci i tej najjednoduchšej súvahy.

Každý jednotlivec, ktorého privátna "kasa" je zaťažená splácaním pôžičky či úveru, vie, že ak sa chce vyhnúť nepríjemnostiam a sankciám, pre dodržanie splátkového kalendára musí urobiť "všetko"! Pretože ak nie, v konečnom dôsledku môže prísť o všetko. V lepšom prípade "len" niekoľkonásobne preplatí samotnú dlžnú čiastku, čo tiež nie je nič príjemné. Navyše, v očiach inštitúcie, od ktorej si požičal alebo prevzal tovar, za ktorý v stanovenom termíne nezaplatil, stráca kredit. Jeho dôveryhodnosť dostáva poriadne trhliny a partnera na druhej strane môže nenávratne stratiť. Veď kto už len bude "obchodovať" s nespoľahlivým partnerom!

Ako sa majú ale na svojich obchodných partnerov – v našom prípade zdravotnícke zariadenia - pozerať tí, ktorí svojimi dodávkami na jednej strane držia ich chod pri živote, na druhej strane za riadne a včas dodaný tovar nevidia ani euro (či ak chcete korunu). Predstavte si, čo to urobí s ekonomikou firmy, ktorá za dodávky v hodnote povedzme milión eur nedostane rok, dva i dlhšie zaplatené. Pritom slovenské pobočky zahraničných materských firiem plnia svoje záväzky voči domácemu zdravotníckemu trhu často len vďaka úverom, ktoré sami musia splácať. Nie ich vinou je v celoeurópskom kontexte slovenský trh vnímaný čoraz viac už nielen ako malý, ale v prvom rade ako chudobný, insolventný, so zlou platobnou morálkou odberateľov, ktorí roky dokážu akurát generovať dlhy.

Členovia SK-MED (asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok, materiálu a prístrojovej medicínskej techniky) sú trpezlivými partnermi slovenského zdravotníctva. Neuhradené celkové pohľadávky vo výške takmer 57 miliónov € (1,7 mld. korún), z toho viac ako 42 mil. € (vyše 1,3 mld. Sk) v štátnych nemocniciach sú však v súčasnosti vážnou prekážkou toho, aby situáciu vnímali inak ako kritickú. Optimizmus u materských spoločností pritom nevzbudzuje ani koncepcia oddlžovania nemocníc, ktorú zo strany MZ SR i MF SR sprevádzajú nejasné pravidlá, vágne termíny, prázdna štátna kasa. Tak ako napokon všetko, aj trpezlivosť má svoje mantinely.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: