Infoportál pre všeobecných lekárov

17. novembra 2009 bol oficiálne uvedený do prevádzky nový nekomerčný infoportál www.svld.sk , určený všeobecným lekárom pre dospelých. Cieľom infoportálu je poskytovať všeobecným lekárom praktické a užitočné informácie integrovaným spôsobom. Množstvo cenných informačných zdrojov uľahčí praktikom vyhľadávanie potrebných informácií na internete a pomôže v lekárskej praxi - v primárnej zdravotnej starostlivosti. Návštevnosť portálu potešiteľne rastie a takisto sa neustále rozširuje množstvo dostupných infomácií.

www.svld.sk bude pravidelne prinášať kalendár vzdelávacích podujatí, aktuality z diania odbornej spoločnosti, novinky z prístrojového vybavenia pre ambulancie VLD, informácie o aktivitách Sekcie všeobecných lekárov Slovenskej lekárskej komory, stanoviská hlavného odborníka MZ SR k aktuálnym problémom odboru, infomačné materiály z problematiky inkontinencie, vlhkej terapie rán, preventívnych prehliadok,pracovnej zdravotnej služby a mnoho ďaľších. Portál umožní všeobecným lekárom zvýhodnený nákup špeciálneho zdravotného materiálu a zdravotníckej techniky. Podporí projekty zamerané na zvyšovanie kompetencií VLD a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, uviedol odborný garant nekomerčného infoportálu MUDr. Peter Marko, vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Autor článku: MUDr. Peter Marko, vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Dátum zverejnenia: