Dobudovanie Rázsoch sa javí ako potrebné, bude to stáť 480 miliónov eur

Dobudovanie rozostavanej bratislavskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Rázsochy sa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vzhľadom na výsledky medicínskeho, prevádzkového a technického auditu javí ako potrebné pre riešenie očakávaných zdravotníckych potrieb obyvateľstva. "Napriek tomu, že dielo si vyžaduje značný finančný objem, je jedinou zmysluplnou alternatívou stabilizácie a zabezpečenia ďalšieho rozvoja zdravotného stavu obyvateľstva širokého regiónu s dosahom na celú SR, ako aj edukačnej základne slovenského zdravotníctva na obdobie presahujúce minimálne 25 rokov s významným potenciálom cezhraničnej spolupráce," konštatuje rezort v návrhu riešenia stavu investície FNsP Rázsochy.

Realizátori auditu predbežne odhadli, že dostavba vrátane projektovej a technickej vybavenosti si vyžiada 480 miliónov eur (14,5 miliardy Sk) bez DPH. Podľa ministerstva zdravotníctva je nutné potrebné prostriedky hľadať v mimorozpočtovom financovaní, a to napríklad na báze verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty). "Tento spôsob financovania umožní pri garantovaní určitých stabilizujúcich dojednaní dostavbu, prevádzkovanie, samofinancovanie a splácanie diela," tvrdí MZ SR. Šéf rezortu Richard Raši už v júni tohto roku pripustil, že na financovanie dostavby by sa mohli využiť aj PPP projekty.

V prípade realizácie dostavby by sa zlúčili pracoviská fakultnej nemocnice a zároveň by vznikol aj výučbový komplex Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Koncepcia navrhuje dobudovať nemocnicu s cieľom vytvoriť podmienky pre špičkové koncové univerzitné zdravotnícke zariadenie s celkovou kapacitou asi 900 lôžok, s vysokou úrovňou vybavenia operačných sál, urgentnej a intenzívnej medicíny na najvyššej odbornej a technickej úrovni.

Vláda pred rokom zrušila uznesenie predchádzajúceho kabinetu z roku 2003, ktoré hovorilo o zastavení výstavby nemocnice a odpredaji investície inému záujemcovi. Rezort zdravotníctva vtedy navrhol dostavbu zariadenia s tým, že stavbu treba najprv podrobiť spomínanému auditu.

Definitívne rozhodnutie o zastavení dostavby rozostavanej nemocnice padlo za bývalej vlády v máji 2003. Na stavbe sa pritom dovtedy preinvestovalo 33,2 milióna eur (miliarda Sk). Kabinet súčasne rozhodol, že nehnuteľnosť odpredá, "a to komukoľvek, kto sa nájde", povedal vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Na dostavbu Rázsoch ako nemocničného zariadenia bolo vtedy potrebných takmer 159,3 milióna eur (4,8 miliardy Sk). Z odpredaja objektu sa v tej dobe predpokladal zisk vo výške 33,2 milióna eur (miliarda Sk), ktorý mal poputovať na rekonštrukciu objektov FNsP Bratislava. Odpredaj podľa rezortu zdravotníctva komplikovalo najmä zlikvidovanie prístupovej cesty či schátraný stav stavby.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: