MZ SR eviduje 98 žiadostí o financie z Operačného programu Zdravotníctvo

Na ministerstve zdravotníctva sa uskutočnil dnes druhý ročník Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve, ktorého cieľom je zvýšenie povedomia ľudí o procese realizácie Operačného programu (OP) Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie. Záujemcovia sa tiež mohli oboznámiť s možnosťami získania prostriedkov na financovanie projektov v zdravotníctve. Od začiatku realizácie OP Zdravotníctvo zaznamenal rezort v rámci deviatich výziev 98 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), pričom do konca októbra bolo schválených 20 žiadostí. V 16 prípadoch sa už uzatvorila aj zmluva o poskytnutí NFP na projekty.

V rámci dňa otvorených dverí informovala námestníčka generálneho riaditeľa Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Edita Beňová o komplexnej modernizácii zariadenia. V ústave od roku 2006 prebiehala komplexná rekonštrukcia, dostavba, ako aj nákup novej zdravotníckej techniky. "Na celkové vybavenie nového ústavu nám veľmi pomohli štrukturálne fondy, z ktorých sme získali 6,2 milióna eur (186,8 milióna Sk) formou nenávratného finančného príspevku na dofinancovanie vybavenia a zdravotníckej techniky," povedala Beňová. Podľa nej sa tak podarilo zakúpiť špičkovú, najmä röntgenovú, diagnostickú a operačnú techniku.

Vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja Elena Štefíková, ktorá odprezentovala skúsenosti z projektu doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v kraji, vidí prínos štrukturálnych fondov vo formovaní systému plánovania ľudských zdrojov na regionálnej úrovni. "Roky sa nevenovala pozornosť vysokej vekovej štruktúre lekárov najmä všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast a stomatológom. Postupne nám títo lekári odchádzajú a nie je ich kým nahradiť," upozornila. Priblížila, že lekári ktorí sú vyškolení v rámci tohto projektu, môžu doplniť a nahradiť týchto odchádzajúcich lekárov do budúcna.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: