Antikoncepcia

Antikoncepcia
Zdroj: bigstockphoto.com

V minulosti bol vo všetkých kultúrach veľký počet detí považovaný za samozrejmosť. V súčasnej modernej spoločnosti sa tento jav stáva postupne menej žiaducim. Demografické aspekty spolu s expanziou liberalizmu viedli k odtabuizovaniu antikoncepcie, ktorá sa stala súčasťou dnešného života.

Pod pojmom antikoncepcia rozumieme v širšom zmysle postupy zabraňujúce nechcenému otehotneniu, bez nutnosti sexuálnej abstinencie. Patria sem prirodzené metódy (sledovanie plodných a neplodných dní), kondóm, spermicídne gély, ako aj kombinovaná hormonálna antikoncepcia, depotné gestagény, vnútromaternicové telieska.

Široká škála možností

Gestagény pôsobia nielen na hlien krčka maternice a výstelku, ale aj na pohyblivosť vajcovodov. Aplikácia gestagénnej antikoncepcie môže byť spojená s utlmením menštruácie. Odlišný mechanizmus účinku majú vnútromaternicové telieska. Veľmi zjednodušene, v dutine maternice v podstate spôsobujú chronický zápal, čím znemožňujú uhniezdenie vajíčka a taktiež usmrcujú spermie.

Za antikoncepciu môžeme považovať aj takzvané ireverzibilné metódy – mužskú a ženskú sterilizáciu.

Kombinovaná hormonálna antikoncepcia

Aplikuje sa vo forme tabletiek. Jej počiatky siahajú do začiatku 50. rokov 20. storočia. V roku 1960 bol dostupný prvý komerčný prípravok.

Hlavný mechanizmus účinku kombinovanej antikoncepcie je zablokovanie ovulácie. Dochádza k navodeniu konštantnej hladiny hormónov estrogénov, ktorá potláča vylučovanie gonadotropínov (predovšetkým FSH) zodpovedných za dozrievanie vajíčok. Veľký význam má aj jej pôsobenie na výstelku maternice – pri jej dlhodobom podávaní postupne dochádza k výraznému zníženiu výstelky maternice. Takto znížená sliznica nie je schopná prijať a udržať tehotnosť, pokiaľ by došlo z akýchkoľvek dôvodov k ovulácií. Gestagén, ktorý je obsiahnutý v kombinovaných preparátoch, zahusťuje hlien v krčku maternice a tak bráni prieniku spermií do vyšších odielov ženských pohlavných orgánov.

Typy orálnej kombinovanej antikoncepcie:

  • preparáty s vysokým obsahom hormónu viac ako 50 mikrogramov
  • preparáty s nízkym obsahom hormónu menej ako 35 mikrogramov
  • preparáty s veľmi nízkym obsahom hormónu 20 mikrogramov.

Jednotlivé druhy antikoncepčných preparátov môžu mať odlišnú dávku hormónov v jednotlivých etapách menštruačného cyklu.

  • monofázické: každá tableta obsahuje rovnaké množstvo estrogénu aj gestagénu
  • bifázické: dochádza k zvýšeniu dávky gestagénu v druhej polovici cyklu
  • trifazické: mení sa koncentrácia hormónu gestagén dvakrát, prípadne sa súčastne mení dávka estrogénu.

Zváženie rizík

Je potrebné zvážiť prípadné kontraindikácie a nežiaduce účinky. Z tohoto hľadiska by sa mal brať do úvahy najmä vek, hmotnosť, gynekologická a osobná anamnéza. Medzi mierne riziká môžeme zaradiť pocity napätia v prsníkoch, nervozitu, podráždenosť, zvýšenie hmotnosti, kožné zmeny, zmeny libida.

Štúdia Karlssona a spol. popisuje doposiaľ známe efekty tejto antikoncepcie na metabolizmus. Až 73 percent žien udáva ako hlavnú nevýhodu priberanie na hmotnosti. Obsiahnuté estrogény taktiež menia mechanizmy zrážania krvi. Tým v kombinácii s ostatnými rizikovými faktormi ako vysoký krvný tlak (hypertenzia) a fajčenie zvyšujú výskyt ischemickej choroby srdca. Estrogény zároveň zvyšujú hladinu enzýmov, ktoré pôsobia na zrážanlivosť krvi, a tým dvoj až štvornásobne zvyšujú riziko výskytu upchatia ciev krvnou zrazeninou, čo môže v niektorých prípadoch viesť k ťažkému poškodeniu zdravia až k smrti. Ak sa u ženy takéto ochorenie už vyskytlo, v žiadnom prípade by hormonálnu antikoncepciu nemala užívať. Na základe výskumov, po 20 ročnej absencii užívania hormonálnej antikoncepcie je riziko výskytu rakoviny prsníka identické s neužívateľkami.

Dostupnosť prípravkov s čo najmenším množstvom hormónov stúpa.

Napriek tomu by sa nemalo zabúdať ani na možné riziká dlhodobej aplikácie hormonálnej antikoncepcie, o ktorých by mal lekár informovať užívateľky.

Autor článku: MUDr. Andrej Karkalík, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: