Štúdia u gayov ukázala predbežne päťpercentnú prevalenciu vírusu HIV

V rokoch 2008 až 2009 sa Národné referenčné centrum (NRC) pre prevenciu HIV/AIDS zapojilo do európskej štúdie Sialon. Tá sledovala prevalenciu infekcie HIV v skupine mužov, ktorí majú styk s mužmi. Štúdia sa realizovala testovaním protilátok zo slín na rôznych gay diskotékach a v kluboch. Ako na dnešnej tlačovej konferencii uviedla Danica Staneková, vedúca NRC pre prevenciu HIV/AIDS, vo vzorke 352 klientov sa zistilo 18 HIV reaktívnych výsledkov, čo predstavuje vyše päťpercentnú prevalenciu.

"V rámci týchto výsledkov sa tiež porovnávalo to, či klienti vedeli alebo nevedeli o svojej HIV pozitivite. Z týchto 18 ľudí, štyria o tom vedeli, čiže zistilo sa, že 4,5-krát viac našich klientov nevedelo o tom, že sú HIV pozitívni, ako bolo v skutočnosti," konštatovala Staneková. V rámci Slovenska vyšetrili celkom 400 ľudí, výsledky však ešte nie sú kompletne spracované. U mužov s predbežnými pozitívnymi výsledkami je podľa Stanekovej veľká pravdepodobnosť, že infekciu HIV vírusom potvrdia aj ďalšie testy. V prvý decembrový deň si svet už po 21. krát pripomenie Svetový deň boja proti AIDS. Pri tejto príležitosti pripravilo NRC pre prevenciu HIV/AIDS na 2. decembra Deň otvorených dverí. Od 9.00 do 12.00 h. sa záujemcovia môžu dať anonymne a bezplatne otestovať. Testovanie bude spojené aj odborným poradenstvom.

Monitorovanie ochorenia sa podľa Jána Mikasa, vedúceho odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR, na Slovensku zaviedlo už od roku 1985. Od tohto obdobia diagnostikovali u nás infekciu HIV u 309 Slovákov. U 55 sa vyvinuli klinické príznaky AIDS. Z tohto počtu bolo 258 mužov a 51 žien. HIV infekcia diagnostikovali v SR aj u 110 cudzincov. Najčastejším spôsobom nákazy u pacientov s infekciou HIV bol homosexuálny styk. Vláda SR ešte v septembri tohto roka schválila Národný program prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2009 - 2012. Jeho základným cieľom je obmedzovanie šírenia nákazy v SR a zmierňovanie dopadov nákazy v tých častiach spoločnosti, ktorých sa najviac dotýka. Aktivity programu sú zamerané aj na včasnú diagnostiku a zabezpečenie dostupnosti liečby pre všetky infikované osoby.

Na objasnení spomínaného ochorenia pracuje odborná verejnosť už od začiatku 80. rokov. Doteraz sa jej však nepodarilo nájsť liek, ktorý by pomohol vyliečiť postihnutých ľudí, ani očkovaciu látku, ktorá by pomohla zastaviť šírenie AIDS. Život nakazených však možno pomocou liekov aspoň čiastočne predĺžiť. Vyšetrovanie anti - HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom.

Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvé štádium je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív - asociačné ochorenie a posledným štádiom je už samotný AIDS.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: