V HIV/AIDS centre FN L. Pasteura Košice evidujú 37 pacientov infikovaných vírusom HIV

V HIV/AIDS centre Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice evidujeme k dnešnému dňu 37 infikovaných vírusom HIV. Ide o kumulatívny počet pacientov, teda všetkých u ktorých bola HIV infekcia dosiaľ zistená. Z nich šiesti zomreli a ďalší piati
sú v rozvinutom štádiu ochorenia na AIDS.

Vekový priemer pacientov registrovaných v HIV/AIDS centre FN L. Pasteura Košice je približne tridsať rokov a prevažujú medzi nimi muži, z ktorých väčšinu tvoria homosexuáli. Najmladší pacient má 22 rokov a najstarší 61,“ hovorí vedúci lekár HIV/AIDS centra doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, teda AIDS, je smrteľné ochorenie prenosné z človeka na človeka telesnými tekutinami. Môže sa prenášať pohlavným stykom, krvou, i z matky na dieťa počas pôrodu. Ochorenie AIDS predstavuje posledné štádium infekcie HIV. Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti napáda takzvané T-lymfocyty (jeden z typov bielych krviniek človeka), ktoré usmrtí a využije ich genetický materiál pre vlastné rozmnoženie. Potom napáda ďalšie biele krvinky, čím ničí ľudský imunitný systém,“ vysvetľuje doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

HIV/AIDS centrum Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice má 13-ročnú históriu a jeho úlohou je dispenzarizovať pacientov so zistenou HIV infekciou, poskytovať im liečebnú starostlivosť a podieľať sa na osvetovej činnosti a rôznych projektoch súvisiacich s výchovou aktivistov. Je súčasťou Kliniky infektológie a cestovnej medicíny FN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ a má pôsobnosť v rámci celého východoslovenského regiónu.

Podľa prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny prof. MUDr. Ivana Schrétera, CSc. a hlavného odborníka MZ SR pre infektológiu a tropickú medicínu prechádza infekcia HIV niekoľkými štádiami. V priebehu prvých týždňov sa u človeka rozvinie akútne ochorenie podobné infekčnej mononukleóze. Jeho príznakmi sú celková únava, nútenie na vracanie, hnačka, bolesti kĺbov a svalov, teploty, bolesti hrdla, stuhnutosť, zväčšenie lymfatických uzlín, prípadne úbytok hmotnosti. Po tomto štádiu, ktoré väčšinou rýchlo odznie, môže byť infikovaný človek aj niekoľko rokov bez zjavných príznakov. No jeho imunitný systém sa postupne oslabuje a časom sa začnú prejavovať chronické respiračné alebo plesňové ochorenia či atypické nádory. V dôsledku oslabenia imunitného systému podľahne chorý nakoniec nejakému onkologickému, alebo aj celkom bežnému ochoreniu.

„Vírusom HIV sa ľudia najčastejšie nakazia pri nechránenom pohlavnom styku, preto je namieste neustále pripomínať dôležitosť ochrany. Na Slovensku sa prvý prípad HIV objavil v roku 1985 a k dnešnému dňu je evidovaných už 419 HIV-pozitívnych, z toho je 309 občanov SR (258 mužov a 51 žien),“ konštatuje prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Prvý december bol Svetovou zdravotníckou organizáciou a OSN vyhlásený za Svetový deň AIDS a jeho symbolom je červená stužka solidarity.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: