NR SR: Zdravotnícky výbor odporučil schváliť novelu zákona o zdravotníckych NO

Parlamentný výbor pre zdravotníctvo dnes ako gestorský výbor odporučil plénu schváliť návrh novely, ktorá má v zdravotníckych neziskových organizáciách (NO) zabezpečiť rezortu zdravotníctva menovanie nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady. Návrh novely zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby predložili poslanci Jozef Valocký a Róbert Madej (obaja Smer-SD).

Schválenie novely zákona podporuje aj ministerstvo zdravotníctva a odobrila ho tiež vláda. "Ide o to, že keď niekde má prioritný majetok štát, je to 90 a viac percent, ide nám o to, aby v prevahe správnej rady boli zástupcovia štátu," objasnil Valocký. Priblížil, že nechce, aby NO v prípade, že ukončí činnosť, na ktorú bola zriadená, mohla spomínaný majetok predať.

Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Viliama Novotného (SDKÚ-DS) vládny Smer-SD chce týmto spôsobom zoštátniť malé nemocnice. Myslí si tiež, že z tohto kroku "trčí" skrytá privatizácia majetku neziskových organizácií v prospech ľudí blízkych vláde. Upozornil, že zákon je retroaktívny a protiústavný, a preto v prípade, že by ho plénum schválilo a prezident podpísal, avizoval aj podanie na Ústavný súd SR.

Minister zdravotníctva Richard Raši po rokovaní kabinetu 18. novembra priblížil, že za bývalej vlády vznikli mnohé neziskové organizácie, do ktorých majetok vložil štát, pričom boli absolútne mimo jeho kontroly. "Redukovala sa tam zdravotná starostlivosť, dochádzalo k predaju neprioritného majetku a štát vôbec nevedel zasiahnuť," konštatoval. Objasnil, že poslanecký návrh umožní štátu určovať správnu radu tak, aby sa nestalo, že nezisková organizácia predá majetok bez toho, aby o tom vedel, kto ho tam vložil.

Zástupcovia troch neziskových organizácií však reagovali, že platný zákon je v gescii ministerstva spravodlivosti a umožňuje priamo zasahovať do zloženia správnej a dozornej rady jednotlivými zakladateľmi pri zakladaní NO. Upozornili tiež, že po transformácii zveľadili zverený majetok viacnásobne.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: