EÚ je stále bez dohody na cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti

Ministri zdravotníctva členských krajín Európskej únie sa dnes nedokázali dohodnúť na smernici o cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti pre pacientov z celej EÚ.

Švédske predsedníctvo predložilo od júla viacero kompromisných návrhov, ani na poslednom z nich sa však členské krajiny nezhodli, keď jedným zo sporných bodov bolo začlenenie súkromných zdravotníckych zariadení do systému. V súčasnosti existujú len smernice o cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti týkajúce sa pohotovostného ošetrenia. V takýchto prípadoch náklady hradí miestna zdravotnícka služba, ktorá si ich môže refundovať zo zdravotníckeho systému pacientovej krajiny.

Aktuálna debata sa však týka situácií, keď sa pacient rozhodne podstúpiť liečbu či operáciu mimo svojej vlasti. Pacienti by sa takto mohli vyhnúť napríklad neúmerne dlhým čakacím dobám v prípade niektorých operácií. Treba sa však dohodnúť na podmienkach uhrádzania tohto druhu zdravotníckej starostlivosti. Členské krajiny sa pritom chcú vyhnúť tzv. zdravotníckej turistike a zabrániť neprimeranej záťaži, ktorej by mohli čeliť niektoré zdravotnícke zariadenia a sociálne systémy. Debata by mala pokračovať až v druhom polroku budúceho roka, keď bude únii predsedať Belgicko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: