Larvoterapia

Larvoterapia
Zdroj: bigstockphoto.com

Kysucká nemocnica v Čadci patrí medzi nemocnice, kde lekári a sestry hľadajú rôzne možnosti a riešenia s hlavným cieľom – pomôcť pacientovi. Príkladom je i mladá lekárka chirurgického oddelenia MUDr. Pavlína Vlčeková, iniciátorka projektu LUCILIA.

Projekt sa zaoberá liečbou chronických rán prostredníctvom larvoterapie.

Larvoterapia je liečba pomocou lariev muchy Lucilia sericata. Larvy práve tohto druhu dokážu odstrániť odumreté tkanivo rany, predstavujúce živnú pôdu pre baktérie. Tento zo začiatku drobný hmyz, produkuje slinné sekréty, ktoré majú antibiotický účinok, podporujú lokálne prekrvenie v rane a zároveň samotné hojenie rany. Larvy pritom nemajú žiadne vedľajšie či nežiaduce účinky. Efekt tejto metódy je viditeľný veľmi rýchlo a navyše predstavuje ekonomický benefit, nakoľko znižuje spotrebu antibiotík a dokáže skrátiť dĺžku pobytu pacienta v nemocnici.

Posledné svetielko nádeje

Larvárnou terapiou je možné liečiť kožné rany a poruchy mäkkého tkaniva, bercove vredy, diabetické nohy, rany po úrazoch i preležaniny. Úspešná je dokonca u hlbokých, mikrobiálne veľmi znečistených rán s vysokou produkciou hnisavých sekrétov. Je aplikovateľná aj v prípade, keď štandardná chirurgická a antibiotická liečba už nestačí.

Uvádza sa, že liečba rany larvami muchy Lucilia sericata je často poslednou nádejou pre pacientov, s možnosťou záchrany ich končatiny pred amputáciou. V krajinách ostatnej Európy, USA, Izraely, Austrálii či Novom Zélande je bežnou štandardnou súčasťou praxe. Nie je to teda alternatívna metóda, ale metóda patriaca do komplexnej starostlivosti o chronické rany. Na Slovensku je len niekoľko málo pracovísk, uplatňujúcich túto zaujímavú, efektívnu a pritom bezpečnú liečbu.

Metóda je v našej krajine dostupná aj vďaka vedecko – výskumného centra pre biomedicínu Medalt z Malaciek, ktoré larvy produkuje a vďaka spolufinancovaniu Európskeho sociálneho fondu distribuuje pre jednotlivé pracoviská bezplatne. V Kysuckej nemocnici v rámci projektu LUCILIA plánujú v krátkej dobe zriadiť samostatnú jednotku pre liečbu chronických rán. Jej výhodou bude zabezpečenie vyššieho a prísnejšieho hygienického štandardu pre pacientov s infikovanou ranou a taktiež bude tvoriť bariéru šírenia infekcie na chirurgickom oddelení.

„Je dobré a žiaduce, aby pacienti podstupujúci larvárnu terapiu, boli liečení oddelene aj z dôvodu, že larvy produkujú sekréty pachovo nepríjemné a často pre ostatných pacientov neprijateľné. A samozrejme, nie každý pacient dokáže tolerovať pohľad na pôsobiace a zväčšujúce sa larvy,“ uviedla MUDr. Pavlína Vlčeková. Jednotka pre liečbu chronických rán bude vybavená špeciálnym zariadením, ktoré napomôže samotnému terapeutickému procesu.

Vznik samostatnej jednotky pre liečbu chronických rán tak vytvorí prostredie a kultúru poskytovania zdravotnej starostlivosti na úrovni zodpovedajúcej súčasnej modernej dobe.

Autor článku: Marcela Balošáková, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: