Odporúčanie ministerstva zdravotníctva o postupe Operačného strediska, poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľov Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP)

Ministerstvo zdravotníctva SR vydáva odporúčanie o postupe Operačného strediska, poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľov Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusových ochorení na území SR a možný dosah na dostupnosť záchrannej zdravotnej služby.

Ak občan zatelefonuje na Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (ZZS), operátor je povinný dôsledne analyzovať požiadavku poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v prípade potreby vyslať posádku ZZS.

V prípade, že na základe telefonickej analýzy operátor dospeje k presvedčeniu, že ide o akútne vírusové ochorenie, informuje volajúceho o nevyhnutnosti konzultovať zdravotný stav s jeho všeobecným lekárom. Ak ide o dni pracovného pokoja, informuje ho, kde sídlia najbližší poskytovatelia LSPP, s ktorými môže konzultovať ďalší liečebný postup. Ak je to možné, operátor priamo prepojí hovor na najbližšieho poskytovateľa LSPP, alebo odovzdá volajúcemu telefonický kontakt na poskytovateľov.

Všeobecný lekár alebo poskytovateľ LSPP po telefonickom kontakte zhodnotí potrebu návštevy lekára. Podľa svojich možností zabezpečí lekára formou návštevnej služby alebo odporučí návštevu ambulancie.

Ak všeobecný lekár alebo poskytovateľ LSPP nemôže zabezpečiť návštevnú službu, pacientov zdravotný stav nedovoľuje dostať sa do jeho ambulancie vlastnou dopravou a jeho zdravotný stav si vyžaduje ošetrenie, všeobecný lekár alebo poskytovateľ LSPP zabezpečí dopravu pacienta do svojej ambulancie prostredníctvom zmluvného dopravcu podľa zákona 576/2004 Z. z., §14 ods. 1 písm. a.

Dopravná služba prepraví v zmysle citovaného zákona pacienta do zdravotníckeho zariadenia, kde mu poskytnú zdravotnú starostlivosť a po jej poskytnutí ho prepraví aj zo zdravotníckeho zariadenia.

TASR o tom dnes informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Čižmáriková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: