ÚDZS odsúhlasil zlučovanie štátnych poisťovní

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) už vydal predchádzajúci súhlas v súvislosti so zlučovaním oboch štátnych poisťovní do jednej. Ako dnes na tlačovej konferencii informovala šéfka sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Jana Masárová, úrad už odobril aj prevod poistného kmeňa Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). "Týmito dvoma rozhodnutiami sa úloha úradu v procese zlučovania skončila," priblížila.

Obe štátne poisťovne - VšZP a SZP - sa majú zlúčiť v roku 2010, pričom ostane iba VšZP s vyše 3,5 milióna poistencami. Tento krok má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. Zlúčenie oboch poisťovní navrhlo ministerstvo zdravotníctva upraviť novelizáciou zákona o zdravotných poisťovniach, o ktorej teraz parlament rozhoduje v skrátenom legislatívnom konaní. Rezort tak reagoval na fakt, že Protimonopolný úrad (PMÚ) od júla 2009, kedy vláda schválila zámer zlúčenia poisťovní, prešetruje možnosť vzniku koncentrácie mimo správneho konania a nie je vôbec isté, kedy dôjde k záveru. V prípade schválenia už jeho rozhodnutie nebude potrebné.

O vydanie predchádzajúceho súhlasu v súvislosti s avizovaným zlučovaním požiadali aj súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Apollo. Ako objasnila Masárová, v tomto prípade ešte beží správne konanie. Ich zlúčenie je podmienené aj súhlasným stanoviskom Protimonopolného úradu. Plánované spojenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo má tiež umožniť efektívnejšiu prevádzku a úspory na nové kvalitnejšie služby. Dôvera by tak v budúcom roku mala mať približne 1,4 milióna poistencov. Riaditelia oboch poisťovní sa zhodli na tom, že nevidia význam v existencii dvoch podobných poisťovní a zlúčenie prinesie viac výhod pre klientov.

Po zlúčení štátnych aj súkromných poisťovní by tak na trhu od budúceho roku pôsobili iba tri zdravotné poisťovne, a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromné poisťovne Dôvera a Union.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: