ÚDZS o svojej opodstatnenosti presvedčil odborníkov, pacientov i politikov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) svojou činnosťou presvedčil a presviedča o svojej opodstatnenosti nielen odbornú verejnosť a pacientov, ale aj politikov. Na dnešnej tlačovej konferencii pri príležitosti 5. výročia vzniku ÚDZS to konštatoval jeho predseda Richard Demovič.

"Sme inštitúciou, ktorá si svojou činnosťou získava rešpekt účastníkov verejného zdravotného poistenia a v ďalších rokoch chceme ešte významnejšie prispieť k stabilite a právnej istote v zdravotníckom systéme, najmä k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti," dodal Demovič. Úrad má dohľad na zdravotnou starostlivosťou, nad nákupom zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením. "Prevažná väčšina ľudí, ktorí k nám píšu, sú laici z oblasti medicíny, preto treba veľmi starostlivo vyhodnotiť, čo nám píšu, zaoberáme sa, samozrejme, všetkým, čo k nám príde," upozornil. Zároveň dodal, že ľudia často píšu pod vplyvom emócií a z tohto dôvodu zabúdajú niekedy napísať presné fakty.

Úrad zabezpečuje k podnetom a sťažnostiam na poskytnutú zdravotnú starostlivosť odborné stanoviská. V tomto roku bolo opodstatnených podaní zatiaľ 13,8 percenta. Prevažná časť podaní však zatiaľ nie je doriešená. "Úroveň opodstatnenosti sa nachádza kdesi na dvadsiatich percentách. Každý piaty list je teda opodstatnený, ale hovorím o celoslovenskom priemere," spresnil.

Úrad má aj kompetenciu uložiť pokutu poistencom alebo platiteľom poistného za nesplnenie povinností ustanovených zákonom. V tejto oblasti bolo v minulom roku uložených 5161 pokút vo výške 350.282,15 eur (10.552.600 Sk).

"Sankcie voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle finančných pokút považujeme za krajné riešenie a uchyľujeme sa k tomu len v prípade, keď sa stretávame s poskytovateľom, na ktorého bolo opakovane opodstatnene konštatované porušenie zákona alebo ide o zvlášť závažné nedostatky," vysvetlil predseda.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: