Informácia o prevencii pred sezónnou a novou chrípkou

Nová chrípka, nazývaná tiež prasacia či pandemická, vzbudzuje u niektorých ľudí veľké obavy. Od vypuknutia chrípkovej epidémie na Ukrajine navštívilo Fakultnú nemocnicu L. Pasteura Košice už viac než sto pacientov s akútnym respiračným ochorením. Väčšina z nich bola ošetrená ambulantne, no niekoľko bolo potrebné vzhľadom na závažnosť ich zdravotného stavu hospitalizovať. Niektorí z hospitalizovaných pacientov už boli z nemocnice prepustení.

U viacerých pacientov bola potvrdená sezónna chrípka alebo nová chrípka. Do dnešného dňa máme potvrdených 15 prípadov chrípky A (H1N1), medzi ktorými prevažujú ambulantne liečení pacienti.

„Nová chrípka je ochorenie horných dýchacích ciest, ktoré postihuje všetky vekové skupiny. Z človeka na človeka sa prenáša vzduchom ako kvapôčková infekcia, napríklad pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní, ale aj priamym kontaktom pri podávaní rúk či nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami infikovaných osôb, ktoré sú na ich rukách alebo na povrchoch predmetov. Jej príznaky sú ako pri bežnej sezónnej chrípke - horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, hlavy, celého tela, nevoľnosť, celková únava. Časté sú komplikácie vo forme závažných zápalov pľúc,“ hovorí prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. a hlavný odborník MZ SR pre infektológiu a tropickú medicínu, podľa ktorého sa ochorenie prejaví najčastejšie po jednom až dvoch dňoch.

Chorý by sa mal po objavení prvých príznakov izolovať a neprenášať nákazu do kolektívu. Aj keď sa hovorí sa, že liečená chrípka trvá sedem dní a neliečená týždeň, riziko vzniku závažných komplikácii neradno podceniť. Prof. Schréter odporúča všetkým, ktorí sa chrípkou nakazia, aby ochorenie nebagatelizovali a chrípku dobre vyležali a prijímali pritom dostatok tekutín.

Prejavy novej a sezónnej chrípky sú podobné. Človek s klinickými príznakmi chrípky, medzi ktoré patrí horúčka, respiračné symptómy ako kašeľ alebo nádcha, bolesť hrdla, prípadne i bolesť hlavy alebo celého tela (najmä svalov), triaška, únava alebo zvracanie či hnačka, by mal v prvom rade kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Ten zváži nasadenie symptomatickej liečby alebo tiež takzvaných antivirotických liekov. V prípade ťažšieho priebehu alebo pridruženia nejakých komplikácii môže pacient vyhľadať pomoc odborníkov – infektológov, prípadne pľúcnych lekárov, ktorí rozhodnú o vhodnej liečbe prípadne hospitalizácii,“ vysvetľuje prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Podľa odborníka vo všeobecnosti nie je namieste preventívne užívanie antivirotických liekov, ľudia by mali dbať skôr o preventívne opatrenia, medzi ktoré patrí:

 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s chorými osobami
 • Vyhýbať sa masovým podujatiam a priestorom s vysokou koncentráciou ľudí, medzi ktorými môžu byť ľudia s chrípkou
 • Pokiaľ sa nemožno vyhnúť chorým osobám alebo priestorom s väčším počtom ľudí, je potrebné čo najviac skrátiť čas kontaktu s nimi
 • Nechytať si oči, nos ani ústa neumytými rukami, na ktorých môžu byť vírusy alebo baktérie z kontaminovaných predmetov, ktorých sme sa predtým dotýkali, napríklad kľučiek dverí
 • Umývať si často, dôkladne a dostatočne dlho ruky mydlom a vodou alebo čistiacim prostriedkom s obsahom alkoholu
 • Teplo sa obliekať (podchladenie môže oslabiť imunitu a stať sa spúšťačom ochorenia)
 • Dodržiavať zdravý životný štýl, nezabúdať na pohyb na čerstvom vzduchu a vyváženosť stravy
 • Konzumovať veľa ovocia a zeleniny, prípadne dopĺňať vitamíny tabletkovou formou
 • V prípade, že patríte do rizikovej skupiny, nechať sa zaočkovať

„Zatiaľ nie je žiadny dôkaz o tom, že by nosenie tvárových masiek mimo zdravotníckeho zariadenia počas chrípkovej sezónny alebo pandémie bolo efektívnou ochranou alebo redukovalo prenos infekcie a ich masové nosenie sa neodporúča. Pokiaľ sa však niekto takýto ochranný prostriedok rozhodne použiť, mal by si po zložení masky z tváre dôkladne umyť ruky mydlom a vodou alebo si ich očistiť prostriedkom s obsahom alkoholu,“ poznamenáva na margo vhodnej ochrany proti chrípke prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Zodpovednosť je podľa neho namieste nielen ako prevencia pred nakazením sa, ale aj pri prepuknutí ochorenia, aby sme predišli infikovaniu ďalších osôb. Preto pokiaľ sami ochoriete:

 • Nechoďte do práce alebo do školy, ani nevybavujte iné bežné povinnosti, ale ostaňte doma - predídete tak nakazeniu ďalších ľudí
 • Pri kontakte s inými osobami dodržujte vzdialenosť aspoň 1 meter, aby ste ich nenakazili
 • Miestnosť, v ktorej sa zdržiavate, často vetrajte
 • Pri kašľaní a kýchaní si zakryte ústa a nos papierovou vreckovkou a tú po použití odhoďte do smetí 

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: