Trendy v liečbe akné

Trendy v liečbe akné
Zdroj: bigstockphoto.com

Acne vulgaris je jedno z najčastejších kožných ochorení, ktoré  postihuje 80% mladých ľudí vo veku od 11 do 30 rokov, pričom výskyt akné sa posúva až do 40 roku života. Podľa niektorých literárnych údajov sa vyskytuje u 100% dospievajúcej mládeže a dokonca u 3% starších osôb. Je to ochorenie neohrozujúce život pacienta, ale môže zanechať trvalé kozmetické, zdravotné alebo psychické následky pri neliečení alebo nesprávnom liečení tohto stavu. V súčasnosti sa akné nepokladá iba za estetický problém, ale aj sociálny. Podľa štatistických údajov ľudia s prejavmi akné sú o 60% viac nezamestnaní ako ľudia so zdravým vzhľadom tváre. Preto je potrebné dbať na skoré a správne liečenie tohto ochorenia odborníkom, teda kožným lekárom.

Akné je chronické zápalové ochorenie vlasového korienka a mazovej žľazy, ktorá ústí do vlasu. Ochorenie postihuje kožné oblasti bohaté na mazové žľazy akými sú hlavne tvár, hrudník, chrbát. Prejavy akné sa však môžu vyskytovať aj na koži vlasov a v oblasti okolia konečníka.

Aké sú základné príčiny vzniku akné?

Akné je ochorenie, ktoré postihuje mazovú žľazu ústiacu do vlasu tzv. pilosabaceálnu jednotku a vyskytuje sa u ľudí s mastným typom pleti .Tvorba mazu je ovplyvňovaná mužskými hormónmi androgénmi, a preto sa toto ochorenie začína prejavovať v období dospievania, kedy prudko stúpa tvorba pohlavných hormónov v organizme.

Okrem pohlavných hormónov sa na vzniku akné môžu podieľať aj iné faktory ako sú stres, ochorenia žalúdka, ložisková infekcia v organizme, pomnoženie kvasiniek v črevách a iné. Pri znížení obranyschopnosti organizmu napr. pri strese sa v tele pomnožia baktérie alebo kvasinky a dochádza k zápalovým prejavom v miestach, kde sa hromadí maz. Pre vznik akné sú dôležité tri faktory a to zvýšená tvorba mazu, jeho hromadenie v oblasti vlasu a pomnoženie baktérií a kvasiniek, čo spôsobuje zápal. Sklon k akné je dedičný. Ak akné prekonali obaja rodičia dosahuje pravdepodobnosť vzniku ochorenia u dieťaťa v puberte viac ako 50%.

Liečba akné PDT (fotodynamická liečba)

Pre urýchlenie liečby a hojenia , ako aj predchádzaniu jaziev po akné sa v súčasnosti ako najväčšia novinka používa  tzv. fototerapia. Je to liečba svetlom. Využívajú sa najnovšie poznatky podľa, ktorých vlnová dĺžka 415nm (modré svetlo) má účinky podobné ako antibiotikum a zabíja mikroorganizmy ( Propionibacterium acne) podiaľajúce sa na zápalových prejavoch akné . Vlnová dĺžka 635nm (červené svetlo) má biostimulačné účinky a podporuje a urýchľuje hojenie. Prevratnou novinkou  je tzv. fotodynamická liečba.

Pri fotodynamickej  liečbe sa využíva pôsobenie svetla a látky, ktorá zvyšuje citlivosť  kože na toto svetlo čím sa účinky svetla znásobujú. Táto liečba sa začala najprv využívať v liečbe nádorov kože ( bazaliomóv), v ktorej je veľmi úspešná. Na  svetovom  dermatologickom kongrese, ktorý sa konal v októbri tohoto roku v Buenos Aires sa  veľmi veľa diskutovalo o tejto najnovšej liečbe, ktorá ako sa ukazuje, nie je úspešná iba v liečbe nádorov kože, ale aj v liečbe akné a iných kožných ochorení, akými sú psoriáza, ekzémy ako i pliesňové ochorenia. V štúdiách bol porovnávaný účinok fotodynamickej liečby s liečbou Roaccutanom alebo Aknenormínom , čo sú tablety s obsahom izotretinoínu, ktoré sa užívajú 1-2krát denne po dobu 6-8 mesiacov . Účinok v liečbe akné bol porovnateľný, pričom pri fotodynamickej liečbe sa nezaťažuje celý organizmus a ženy sa nemusia obávať otehotnieť, ako pri Roaccutane alebo Aknenormíne, ktorý môže poškodiť plod.

Ako prebieha  fotodynamická liečba?

Na kožu tváre, chrbta , dekoltu nanesieme 30-60 minút pred ožarovaním látku zvyšujúcu citlivosť kože na svetlo (tzv. fotosenzibilizátor) vo forme krému alebo roztoku. Pacient zostane v tmavej miestnosti, aby sa látka pôsobením svetla nerozkladala, ale, aby sa  vstrebala  aj do hlbších častí pokožky. Po uplynutí vstrebávania ožiarime natreté miesto červeným svetlom po dobu 9 minút. Potom kožu umyjeme mydlom a osušíme. Nedoporučujeme vystavovanie, takto ošetrenej kože, slnku  niekoľko dní. Koža po ožiarení môže byť mierne začervenalá a v priebehu niekoľkých dní sa môže šúpať.

Ako pôsobí fotodynamická liečba na kožu?

Účinok fotosenzitívnej látky a svetla navodzuje riadené odumieranie buniek , čo vedie k ničeniu baktérií, kvasiniek a čiastočne aj mazových žliaz. Táto liečba je veľmi šetrná pre organizmus , pretože liečba postihuje iba kožu a pôsobeniu možných nežiaducich účinkov nie sú  vystavované iné orgány, čo je veľmi výhodné pre pacienta.

Ošetrenie sa podľa reakcie kože a  jej stavu opakuje po 2-4 týždňoch , 5-7 krát, podľa potreby. Táto liečba sa nesmie aplikovať ľuďom trpiacim na porfýrie a tehotným ženám.

Po liečbe svetlom môže dôjsť k ústupu prejavov akné na niekoľko rokov, prípadne až natrvalo. Ošetrenie môže byť sprevádzané suchosťou, podtráždením a  olupovaním kože. Pri aplikácii svetla môže ošetrovaný pociťovať svrbenie, pichanie až miernu bolestivosť. Ošetrenie sa môže opakovať podľa potreby. Neboli pozorované žiadne nežiaduce prejavy, ktoré by zamedzovali jeho aplikácii.
Cena 1 ošetrenia: tvár 50,-EUR

Liečba akné laserom  CANDELA  SMOOTHBEAM

Laser SMOOTHBEAM renomovaného výrobcu CANDELA z USA pracuje v pulznom režime a využíva energiu laserového žiarenia s vlnovou dĺžkou 1 450 nm, pre ktorú je charakteristický prienik do hĺbky, v ktorej sa v koži nachádzajú mazové žliazky. Ich následné tepelné poškodenie vedie k ich zničeniu, a tým aj k zníženiu produkcie mazu. Na rozdiel od celoplošnej fotodynamickej liečby je účinok lasera intenzívnejší a dá sa ním cielene ošetriť iba presne stanovená lokalita.

Ošetrením laserom CANDELA SMOOTHBEAM  nadobúda pokožka hladkosť a vypnutie. Na tomto efekte sa podieľa aj tepelný účinok na kožný kolagén: starý kolagén po ošetrení likvidujú bunky odpratávacej imunitnej reakcie, čím sa súčasne indukuje tvorba nového kolagénu.

Špecifickou aplikáciou lasera CANDELA SMOOTHBEAM je jeho použitie na odstraňovanie jemných najmä periorbitálnych vrások (vejárikovité vrásky  okolo vonkajších očných kútikov).

Účinné chladenie pokožky proti bolesti počas ošetrenia

Pre odstránenie bolestivosti je laser CANDELA SMOOTHBEAM tak ako mnoho ďalších laserov výrobcu CANDELA vybavený systémom DCD (dynamickým chladením). Táto technológia, ktorú má výrobca patentovo chránenú, znamená aplikáciu niekoľko malých dávok tekutého chladiaceho plynu priamo na ošetrovaný povrch súčasne s aplikáciou laserového žiarenia. Rýchlym odparením chladivého média sa spotrebuje tzv. skupenské teplo odparovania, a tým sa ochladzuje ošetrované miesto. Vďaka tomuto chladeniu, ktoré sa kombinuje s povrchovým miestnym znecitlivením je ošetrenie laserom CANDELA SMOOTHBEAM  úplne nebolestivé.

Ako prebieha ošetrenie Smoothbeam laserom?

Približne 30 minút pred ošetrením sa na pokožku nanesie anestetický krém. Po dostatočnom znecitlivení sa na postihnuté miesta aplikujú pulzy laserového žiarenia. Precitlivelí pacienti môžu ošetrenie pociťovať mierne bolestivo. Pokožka je po ošetrení začervenaná. Začervenanie môže pretrvávať 1-2 dni. V ojedinelých prípadoch môžu vzniknúť drobné chrasty. Ošetrenie sa opakuje 3-4 krát v priebehu 4 týždňov v závislosti od stupňa rozvoja a rozsahu ochorenia, ako aj s prihliadnutím na dosiahnutý liečebný efekt. Pokožka sa postupne vypína a nadobúda hladkosť.
Cena 1 ošetrenia: tvár 135,- EUR, líca alebo čelo   65,-EUR

Liečba jazvičiek po akné

Pre komplexnosť ošetrovania aknóznej pleti postihnutej jazvičkami je dôležité jej vyhladenie pomocou  frakcionovaného CO2 lasera. Pri tomto ošetrení pomocou svetelnej energie spálime povrch kože a navodíme novotvorbu pevného zdravého kolagénu v koži, čím sa koža vypne, spevní a hlavne vyhladí. Aby  nežiadúci efekt na koži bol minimalizovaný a po zákroku nebolo potrebné zostávať týždne doma pomocou  frakcionovaného lasera  spálime iba malé body na koži a preto sa táto podstatne rýchlejšie zahojí.

Ako prebieha zákrok?

Lekár najskôr natrie pokožku anestetickým krémom, ktorý nechá pôsobiť cca 30-60min. Potom  zdezinfikuje povrch kože a pomocou hlavice lasera aplikuje svetelné záblesky, ktoré sa v koži menia na teplo. Povrch kože je mierne deštruovaný ,popálený. Dochádza k štrukturálnej zmene v koži, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme zmenili  nevyhovujúce  štruktúry v koži (starý kolagén, málo kolagénu pri jazvách a pod.). Po tomto type ošetrenia je potrebná PN 4-7 dní, pretože povrch kože je mierne porušený (popálený). Na rejuvenizáciu postačí jedno ošetrenie, na jazvičky a strie sa zákrok doporučuje opakovať 3-4 krát.

Aké sú výhody ošetrenia frakciovaným CO2 laserom?

Pri použití tohto typu ošetrenia sa minimalizujú možné nežiadúce účinky pri použití lasera, ako je začervenanie kože po zákroku, alebo vznik tmavých alebo bledých škvŕn na koži. Keďže je porušená koža iba bodovo , hojenie prebieha v priebehu niekoľkých dní na rozdiel od starších typov laserov, (erbiový alebo CO2), ktoré nie sú frakciované, teda nepoškodzujú kožu iba v jemných bodoch. Jedná sa  o ošetrenie, ktoré je najnovšie vo svetovom meradle.
Cena 1 ošetrenia: ošetrenie celej tváre  300,- EUR,  Líca alebo čelo  200,- EUR

Autor článku: MUDr. Ružena Sochorová, CSc.

Dátum zverejnenia: