PMÚ SR: Činnosť ZP nemožno považovať za hospodársku činnosť podnikateľov

PMÚ SR: Činnosť ZP nemožno považovať za hospodársku činnosť podnikateľov
Zdroj: bigstockphoto.com

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR dospel k záveru, že činnosť zdravotných poisťovní (ZP) pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia prebieha v systéme, ktorý vykazuje vysoký stupeň solidarity, pričom starostlivosť je poskytovaná bezplatne a podstata tejto činnosti je regulovaná štátom. Z týchto dôvodov nie je možné túto aktivitu poisťovní považovať za hospodársku činnosť podnikateľov, ktorá môže obmedzovať hospodársku súťaž. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže sa preto nevzťahuje na činnosť ZP pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia. Ako na dnešnej tlačovej konferencii uviedla Daniela Lukáčová z odboru koncentrácií PMÚ, poisťovne vystupujú ako správcovia zverených verejných prostriedkov.

Vyplýva to z prešetrovania úradu, ktoré sa začalo v súvislosti s návrhom vlády SR na zlúčenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP). Prešetrovanie sa týkalo možného vzniku koncentrácie vyvolaného týmto krokom a skončilo sa 3. decembra. Úrad ho začal z vlastnej iniciatívy pre vážne obavy z narušenia sektora zdravotného poistenia.

"Ak máme posudzovať projekt zlučovania, tak prvá fáza sa týka toho, že analyzujeme, či sa na danú oblasť aplikuje Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a dospeli sme k záveru, že tomu tak nie je. Ďalej sme posudzovanie neuskutočnili," priblížila podpredsedníčka PMÚ Daniela Zemanovičová s tým, že úrad zastaví konanie aj v prípade zlučovania súkromných ZP. Ako ďalej dodala, závery PMÚ sú v súlade s európskou judikatúrou a konzultovali to aj s Európskou komisiou. Poslanci Národnej rady SR schválili 3. decembra novelu zákona o zdravotných poisťovniach, čím sa obe štátne poisťovne oficiálne zlúčia od januára 2010. Zostane iba Všeobecná zdravotná poisťovňa s vyše 3,5 milióna poistencami. Zlučovanie avizovali aj súkromné ZP Dôvera a Apollo, pričom ostane Dôvera s približne 1,4 milióna poistencami. Tento krok má tiež umožniť efektívnejšiu prevádzku a úspory na nové kvalitnejšie služby. Po zlúčení štátnych aj súkromných poisťovní tak na trhu od budúceho roku budú pôsobiť iba tri poisťovne, a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromné Dôvera a Union.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: