Nedoplatky z ročného zúčtovania je možné uhradiť aj dodatočne

Poistencom a platiteľom poistného, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a do 2. novembra tohto roka neuhradili nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, adresujú v súčasnosti zdravotné poisťovne (ZP) výzvy na ich úhradu. Nedoplatky je totiž možné zaplatiť príslušnej zdravotnej poisťovni aj dodatočne.

"Zároveň má zdravotná poisťovňa povinnosť do 31. decembra 2009 oznámiť poistencov, ktorí si nesplnili túto povinnosť, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý im môže uložiť pokutu," vysvetlila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Petra Balážová. VšZP eviduje nedoplatky vo výške 22,8 milióna eur (686,87 milióna Sk), z čoho je uhradených 15,7 milióna eur (473 miliónov Sk). Spoločná zdravotná poisťovňa navyše zverejňuje zoznam neplatičov aj na svojej internetovej stránke. "Nedoplatky neboli uhradené približne vo výške 20 percent z celkovej sumy nedoplatkov z ročného zúčtovania," uviedla v tejto súvislosti jej hovorkyňa Daniela Stríčková.

Union eviduje približne 40 percent nedoplatkov uhradených v plnej výške. Na účet Dôvery uhradili v zákonom stanovenej lehote platitelia nedoplatky v sume takmer 5 miliónov eur (150,63 milióna Sk), po 2. novembri uhradili zatiaľ približne 125 tisíc eur (3,76 milióna Sk). ZP Apollo v zákonom stanovej lehote evidovala 74 percent uhradených nedoplatkov, do 23. novembra 79 percent uhradených nedoplatkov. Nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia mali platitelia v zákonom stanovenej lehote zaplatiť najneskôr do 2. novembra tohto roka, keďže 31. október pripadol tento rok na sobotu. Nie všetky nedoplatky je však potrebné vyrovnať. To znamená, že nedoplatky nižšie ako tri eurá (90 Sk) sa neplatia. Povinnosť vzniká až vtedy, ak je nedoplatok tri eurá (90 Sk) a viac.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: