MZ SR je presvedčené, že pri zákaze zisku ZP postupovalo v súlade s legislatívou

Ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že pri zavedení zákazu zisku zdravotných poisťovní postupovalo v súlade s platnou legislatívou. Európska komisia práve pre zákaz zisku začala v novembri právne konanie voči Slovensku. Ako uviedol šéf rezortu Richard Raši po dnešnom rokovaní vlády, SR má dva mesiace na to, aby komisii vysvetlilo, prečo prijala takéto legislatívne opatrenia.

Novela zákona o zdravotných poisťovniach, podľa ktorej musia zdravotné poisťovne vrátiť zisk z verejného zdravotného poistenia späť do systému zdravotníctva, vstúpila do platnosti v januári 2008. "Zdá sa, že rozhodnutie o absolútnom zákaze používania zisku súkromných zdravotných poisťovní na iné účely, než je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, predstavuje neodôvodnené obmedzovanie slobody pohybu kapitálu," uviedol 20. novembra hovorca komisára pre vnútorný trh Oliver Drewes.

Tzv. formálne oznámenie, ktoré EK zaslala vláde, je prvým krokom v trojstupňovom právnom konaní. Slovenská vláda má teraz dva mesiace na to, aby poslala komisii vyjadrenie. Ak Brusel nebude s odpoveďou spokojný, bude nasledovať druhý krok v podobe zaslania tzv. odôvodneného stanoviska. Daný štát má následne opäť dva mesiace na reakciu. Ak ani v tomto štádiu komisiu nepresvedčí, nasleduje predvedenie krajiny pred Európsky súdny dvor.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: