Európska komisia schválila novú vakcínu proti pneumokokom

Európska komisia dnes udelila spoločnosti Pfizer súhlas na predaj novej 13-valentnej vakcíny proti pneumokokom Prevenar 13. Nová vakcína poskytne deťom ochranu proti trinástim najnebezpečnejším kmeňom pneumokoka. Na Slovensku by mal byť Prevenar 13 dostupný o niekoľko mesiacov.

Prevenar 13 je indikovaný na aktívnu imunizáciu detí od 6 týždňov do 5. roku života pred invazívnymi ochoreniami, zápalom pľúc a akútnym zápalom stredného ucha, ktoré sú spôsobené 13 sérotypmi Streptococcus pneumoniae (pneumokok). Prevenar 13 obsahuje obranné látky chrániace proti 13 sérotypom baktérie Streptococcus pneumoniae, ktoré v najväčšej miere spôsobujú závažné pneumokokové ochorenia v Európe. Sedem z týchto sérotypov (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F a 23F) už dnes obsahuje vakcína Prevenar, ktorá je súčasťou národných imunizačných programov v 42 krajinách sveta vrátane Slovenska. Väčšinu zvyšných vážnych pneumokokových ochorení, ktoré sa aj napriek plošnému očkovaniu naďalej vyskytujú, spôsobuje šesť sérotypov (1, 3, 5, 6A, 7F a 19A), pred ktorými chráni práve nová vakcína. Prevenar 13 je jediná pneumokoková konjugovaná vakcína zahrňujúca sérotypy 3, 6A a 19A.

Prevenarom 13 bude na Slovensku možné očkovať deti podľa aktuálne platnej schémy povinného očkovania, teda 2 dávky + tzv. booster (podporná látka na posilnenie imunitnej odpovede). Výhodou novej vakcíny je, že je ňou možné očkovať aj deti, ktoré už dostali jednu alebo dve dávky 7-valentného Prevenaru, čím je umožnený plynulý prechod v ktorejkoľvek fáze schémy očkovania. Nová vakcína využíva overený proteínový nosič CRM197, ktorý sa už viac ako 20 rokov používa vo výrobe detských vakcín na celom svete a je obsiahnutý aj v pôvodnom Prevenare.

„Nasadenie Prevenaru v európskych krajinách významne znížilo celkový výskyt pneumokokových ochorení, no tieto choroby aj naďalej predstavujú pre deti vážne riziko. Vo zvýšenej miere sa objavujú napríklad sérotypy 19A a 6A, ktoré sú často odolné voči antibiotikám,“ hovorí Dr. Emilio Emini, viceprezident spoločnosti Pfizer pre výskum vakcín. „Vďaka najširšiemu pokrytiu sérotypov spomedzi všetkých konjugovaných pneumokokových vakcín pomôže Prevenar 13 znížiť zdravotné riziká a ekonomické škody spôsobené pneumokokmi,“ dodáva Dr. Emini.

„Registrácia Prevenaru 13 je dobrou správou pre deti a samozrejme aj ich rodičov, ktorí chcú svojich potomkov v čo najväčšej miere chrániť. Novou 13-valentnou vakcínou by sme mohli očkovať na Slovensku už o niekoľko mesiacov,“ hovorí Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prednosta Detskej kliniky SZU, DFNsP Banská Bystrica.

Prevenar od svojho uvedenia na trh dramaticky znížil množstvo pneumokokových ochorení u malých detí. Na základe pozorovaní vykonaných v Európe pred uvedením Prevenaru sa odhaduje, že Prevenar 13 pokrýva 73–100 % (v závislosti od krajiny) sérotypov, ktoré spôsobujú invazívne pneumokokové ochorenia u detí do 5 rokov veku. Žiadosť o európsku registráciu obsahovala údaje z trinástich klinických štúdií fázy III., ktorých sa zúčastnilo viac ako 7 000 dojčiat a malých detí. Bezpečnosť a znášanlivosť novej vakcíny je na základe týchto štúdií s Prevenarom plne porovnateľná a Prevenar 13 môže byť podávaný s ďalšími bežnými detskými vakcínami. Ako prvé na svete sú Prevenarom 13 očkované deti v Čile. 

O pneumokokoch

Pneumokoky sú baktérie, ktoré môžu vyvolávať nebezpečné a život ohrozujúce ochorenia. Tieto organizmy osídľujú oblasť nosohltanu mnohých ľudí (podľa veku až 60%) bez toho, aby bezprostredne spôsobili ochorenie. Z týchto nositeľov sa pneumokoky prenášajú kvapôčkovou infekciou ako napr. kašľom alebo kýchnutím a môžu spôsobiť rôzne ochorenia. Pneumokoky patria k najčastejším bakteriálnym pôvodcom závažných ochorení akými sú zápal mozgových blán (meningitída), otrava krvi (sepsa), zápal pľúc (pneumónia) a zápal stredného ucha (otitis media). Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pneumokokové infekcie spôsobujú na svete najviac úmrtí detí na ochorenia, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: