Rudolf Schuster dnes slávnostne prezentuje svoju knihu nazvanú Profesor Ján Kňazovický

Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky v rokoch 1999-2004, autor cestopisov a literatúry faktu, vydal svoju v poradí 18. knihu tohto žánru nazvanú Profesor Ján Kňazovický. Jej slávnostná prezentácia, ktorú organizuje Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, sa uskutoční v pondelok 14. decembra 2009 v Slovenskom technickom múzeu, Hlavná 88 Košice za účasti viacerých ústavných činiteľov, diplomatov, zástupcov mesta Košice a Košického samosprávneho kraja, predstaviteľov cirkví, riaditeľov zdravotníckych zariadení, zdravotných poisťovní, zástupcov chirurgickej obce a ďalších predstaviteľov verejného a kultúrneho života, vrátane rodiny profesora Kňazovického.

Univerzitný profesor MUDr. Ján Kňazovický (27.10.1893 – 20.8.1987) bol nestorom československej i európskej chirurgie a dobre známy je nielen v zdravotníckych kruhoch, ale aj širokej laickej verejnosti. Bol zakladateľom košickej chirurgickej školy a najdlhšie aktívne pôsobiacim chirurgom na Slovensku - chirurgickú prax vykonával 67 rokov, pričom uskutočnil asi tridsaťtisíc operácií a ošetril okolo dvestotisíc pacientov. Bol prvým dekanom Lekárskej fakulty v Košiciach a pôsobil aj ako riaditeľ Fakultnej nemocnice v Košiciach. Narodil sa v Ľubietovej neďaleko Banskej Bystrice, kde absolvoval stredoškolské štúdiá a bol mimoriadne nadaným študentom. Lekársku školu študoval v Kluži (Sedmohradsko), kde pracoval počas 1. svetovej vojny vo vojenskom lazarete a po promócii 1916 odišiel do Košíc. S praxou chirurga začínal na Ústave vojnových invalidov v Košiciach, kde si pod vplyvom svetoznámeho profesora Lichenberga osvojil a zdokonalil základy chirurgie a medicínske myslenie.

Počas vyhlásenia Československej republiky, Maďarskej republiky rád a potom Slovenskej republiky rád pracoval ako lekár v radoch Červenej armády. Pri bojoch na Tise bol postrelený a po úspešnej operácii v Budapešti sa mohol vrátiť k práci lekárov župnej nemocnici v Székesfehérváre, neskoršie pracoval v Budapešti ako asistent na II. chirurgickej klinike v Budapešti. Do Československa sa vrátil až v roku 1922 po vyhlásení amnestie.

Nastúpil pracovať na chirurgickú kliniku Štátnej nemocnice v Bratislave k profesorovi Kostlivému. Od roku 1930 pôsobil ako prednosta chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice v Košiciach, ktoré bolo v tom čase s počtom 240 postelí najväčším chirurgickým oddelením na Slovensku. Popri práci lekára sa venoval aj vedeckej práci a v roku 1933 bol na habilitovaný na docenta. V roku 1938 sa stal riaditeľom Štátnej nemocnice v Košiciach, ktorú opustil po okupácii Košíc a prijal post prednostu chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice v Martine. Po vojne sa vrátil znovu do Košíc, kde už zotrval natrvalo. Bol prvým dekanom novozaloženej pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, z ktorej sa v roku 1959 stala samostatná fakulta novej Univerzity P. J. Šafárika.

Profesor Ján Kňazovický aktívne operoval do svojich osemdesiatich piatich rokov a aj neskôr ešte viedol niekoľko operácií a denne chodieval do Fakultnej nemocnice na Rastislavovej ulici, s ktorou bol jeho život úzko spätý. Prísne dbal na to, aby bol pacient na prvom mieste a chorých nielen liečil, ale s nimi i rád ako lekár a človek hovoril. Vynikal nielen pracovnou ale aj životnou vitalitou, bol veľkým milovníkom prírody a i vo vysokom veku sa rád prechádzal po lese a tiež lyžoval - dokonca aj ako 93-ročný. V tomto veku tragicky zahynul, keď ho pri cúvaní zrazilo nákladné auto.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: