MZ SR plánuje vyhlásiť v rámci Operačného programu zdravotníctvo ďalšiu výzvu

Aj v budúcom roku budú môcť zdravotnícke zariadenia čerpať finančné prostriedky prostredníctvom Operačného programu zdravotníctvo (OPZ). Ministerstvo zdravotníctva plánuje v januári 2010 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výzva by mala byť zameraná na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

Potenciálnymi žiadateľmi výzvy by mali byť polikliniky a zdravotné strediská, majitelia budov, kde je päť a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Celková suma vyčlenená na túto výzvu bude 5,5 milióna eur (165,7 milióna Sk). 

V tomto roku vyhlásilo ministerstvo prostredníctvom OPZ celkom štyri výzvy. Určené boli na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu špecializovaných nemocníc, všeobecných nemocníc a na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

Slovensko je spomedzi nových členských štátov Európskej únie prvou krajinou, ktorej Európska komisia schválila 8. novembra 2007 samostatný operačný program pre sektor zdravotníctva. Vybrané zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa tak môžu uchádzať o finančné prostriedky vo výške 250 miliónov eur (7,531 miliardy Sk), ktoré Slovensko v programovom období 2007-2013 môže čerpať v oblasti zdravotníctva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekty budú spolufinancované aj zo štátneho rozpočtu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: