Konalo sa ďalšie odborné podujatie na tému Terminológia ako súčasť EHR II

Dňa 8. decembra 2009, sa v City hotel, v Bratislave uskutočnilo ďalšie zo série odborných podujatí, ktoré organizovalo OZ ProRec centrum Slovensko. Tentoraz bolo venované hlavnej téme "Terminológia ako súčasť EHR II", a v druhej časti bloku prednášok o "Informáciách o projekte EHR QTN ".

Prítomní boli zástupcovia NCZI, akademickej obce ako aj komerčných spoločností pôsobiacich v segmente zdravotníctva. Na podujatí pred vyše 50 účastníkmi zazneli aktuálne informácie z oblasti národnej terminológie, projektu epSOS, postupu štandardizácie, či medzinárodnej organizácie IHTSDO (International Health Terminology Standards Development Organisation).

Na podujatí od zástucpu NCZI, zaznela aj informácia tom, že SR vstúpilo do medzinárodnej štandardizačnej organizácie IHTSDO, ktorá zastrešuje aktivity okolo terminológie SNOMED CT.

V druhom bloku podujatia boli prítomní informovaní o tom, že ProRec centrum Slovensko, ako člen združenia EuroRec, sa aktívne zúčastňuje na európskom projekte EHR QTN. Projekt, v ktorom je zapojených vyše 20 krajín Európy, má za cieľ vytvoriť množinu certifikačných kritérií pre informačné systémy, špeciálne v oblasti elektronického zdravotného záznamu, ktoré budú spĺňať náročné európske normy.

Občianske združenie ProRec centrum Slovensko je aktívne v organizovaní odborných podujatí s vopred špecifikovanou témou v oblasti eHealth. V tomto roku zazneli odborné prezentácie na témy kvalitných informačných systémov v zdravotníctve, e-preskripcie (elektronickom predpisovaní liekov) a terminológie časť I a II.

Autor článku: OZ ProRec centrum Slovensko

Dátum zverejnenia: