Zlúčením poisťovní nezvniknú poistencom mimoriadne povinnosti

Poistencom dvoch štátnych poisťovní - Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP), ktoré sa od nového roka oficiálne zlúčia a vytvoria jednu zdravotnú poisťovňu, nevzniknú týmto krokom žiadne mimoriadne povinnosti. Zlúčenie by teda nemalo poistencov zaťažiť ani administratívne. Zhodli sa na tom generálni riaditelia štátnych poisťovní Zuzana Zvolenská a Martin Senčák.

"Našou snahou pri zlučovaní je, aby poistenec nepocítil žiadne nepríjemnosti administratívneho charakteru," vyhlásila na dnešnej tlačovej konferencii zlučujúcich sa subjektov Zvolenská. Poistenci SZP by teda nemali mať problémy napríklad s už schválenými kúpeľnými liečbami, keďže podľa nej všetky kúpeľné návrhy zostanú platné aj po zlúčení. "Takisto čakacie lehoty v žiadnom prípade nebudú dotknuté," prisľúbila Zvolenská. Poistencom by sa teda po zlúčení subjektov nemali tieto čakacie lehoty predĺžiť.

Rovnako je to podľa nej aj v prípade schvaľovania zdravotníckych pomôcok. Ak má poistenec schválený poukaz, tento zostáva platný a zdravotnícke pomôcky mu budú vydané tam, kde mali byť. "Takisto aj výnimky na lieky sú platné," doplnila Zvolenská s tým, že poistenec VšZP dostane od 1.1.2010 automaticky tie isté výnimky, ktoré boli schválené v SZP.

Zvolenská tiež zdôraznila, že aj v oblastiach, ako sú transplantácie pečene a v ostatných finančne náročných liečbach, sa nič nezmení. "Všetko, čo poistenci SZP mali zadministrované vo svojej pôvodnej poisťovni, tak prirodzene majú na to nárok od 1.1.2010 ako naši poistenci vo VšZP," vysvetlila.

Poistencom by nemali vzniknúť ani problémy v súvislosti s preukazmi poistencov SZP. Meniť si ich nemusia, keďže platiť budú aj po 1.1.2010. Rovnako im zo zlúčenia nevyplýva žiadna oznamovacia povinnosť. V prípade, že poistenec bude nútený nahlásiť nejakú zmenu údajov, obrátiť sa bude môcť na ktorékoľvek klientske pracovisko VšZP.

Zvolenská zároveň pripomenula, že VšZP je právnym nástupcom všetkých práv aj povinností, ktoré mala SZP. "Pokiaľ náš poistenec navštevuje lekára, ktorý do 1.1.2010 nemal napríklad dohodnutý kontrakt so VšZP, tohto lekára môže navštevovať aj ďalej bez obavy z nejakých doplatkov alebo podobných nepríjemností, pretože na novú poisťovňu prechádzajú všetky práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu, ktoré mal so SZP," vysvetlila Zvolenská.

Senčák ďalej ubezpečuje všetkých poistencov oboch zlučujúcich sa poisťovní, že nedôjde k zníženiu komfortu obsluhy žiadneho z nich. Dodal, že napríklad čo sa týka platiteľov, postupne sa má zjednodušiť systém platenia zdravotných odvodov. Zlepšiť by sa mal komfort obsluhy, keďže poistenci budú mať jedno kontaktné miesto, na ktoré sa budú môcť obrátiť.

Poistenci zlúčenej poisťovne budú mať podľa generálnych riaditeľov všetky výhody, ktoré má jedna alebo druhá poisťovňa. "Okrem základnej činnosti, teda zabezpečenia kvalitnej zdravotnej starostlivosti sú tam aj pridružené výhody ako rôzne bonusy, zľavy, preventívne, špeciálne výhody a všetky, ktoré mali poistenci SZP aj VšZP teraz budú môcť užívať všetci," uzavrela Zvolenská.

O tom, že na Slovensku bude fungovať už len jedna štátna poisťovňa namiesto súčasných dvoch, rozhodli poslanci Národnej rady SR na decembrovej schôdzi schválením novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne ministerstva zdravotníctva. Rozhodnutie pléna následne odobril prezident Ivan Gašparovič. Vďaka jeho podpisu bude právna norma účinná od 21. decembra 2009.

Obe štátne poisťovne sa oficiálne zlúčia od januára 2010, pričom ostane iba Všeobecná zdravotná poisťovňa s vyše 3,5 milióna poistencami. Proces konsolidácie bude trvať do roku 2011. Tento krok má umožniť výraznejšie znižovanie dopadov hospodárskej krízy. K šetreniu prostriedkov by mala prispieť redukcia duplicitných činností, nákladov a zmluvných vzťahov.

VšZP schválenie novely zákona privítala. "VšZP považuje zlúčenie štátnych poisťovní za pozitívny krok, ktorý prispeje k stabilizácii systému zdravotného poistenia na Slovensku," uviedla jej hovorkyňa Petra Balážová. Objasnila, že predpokladané úspory, ktoré zlúčenie prinesie, VšZP využije na úhradu zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov a na zvýšenie komfortu poskytovaných služieb.

Zlučovanie avizovali aj súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Apollo, pričom ostane Dôvera s približne 1,4 milióna poistencami. Tento krok má tiež umožniť efektívnejšiu prevádzku a úspory na nové kvalitnejšie služby. Po zlúčení štátnych aj súkromných poisťovní tak na trhu od budúceho roku budú pôsobiť iba tri zdravotné poisťovne, a to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromné poisťovne Dôvera a Union.

Právna norma zároveň od nového roka upravuje sadzbu poistného za poistencov štátu zo súčasných 4,9 percenta na 4,78 percenta z vymeriavacieho základu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: