Nemocnice v Leviciach rozbehli petičnú akciu, NSK ju považuje za zavádzajúcu

Nemocnica Topoľčany,n.o. a Nemocnica s poliklinikou Levice,n.o. rozbehli petičnú akciu za zachovanie zdravotnej starostlivosti v týchto zariadeniach neziskovými organizáciami. Obidve neziskové organizácie sú personálne prepojené a nemocnice v súčasnosti ovláda spoločnosť Cityfarma. Neziskové organizácie v petícii žiadajú, aby zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) zrušilo svoje uznesenie z novembra tohto roka, na základe ktorého došlo v vypovedaniu nájomnej zmluvy medzi NSK a týmito dvomi neziskovými organizáciami. V prípade zrušenia nájomných zmlúv podľa organizátorov petície nebudú môcť nemocnice v Topoľčanoch a v Leviciach od 1. marca budúceho roka poskytovať pacientom zdravotnú starostlivosť, príde k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov a zhorší sa kvalita a dostupnosť poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Predseda NSK Milan Belica považuje toto vyjadrenie neziskových organizácií za zavádzanie verejnosti. "NSK má záujem obidve nemocnice zachovať, trvá však na výpovedi obidvoch nájomných zmlúv. Po odchode subjektov, ktoré ich majú v prenájme a po vrátení majetku obidvoch nemocníc do správy NSK je kraj pripravený opätovne zabezpečiť prevádzku obidvoch nemocníc," uviedol vo svojom stanovisku.

Prenájom levickej a topoľčianskej nemocnice neziskovej organizácii odsúhlasili poslanci NSK v decembri 2004, nájomné zmluvy boli uzatvorené v apríli 2005. Začiatkom novembra tohto roka poslanci zastupiteľstva NSK rozhodli o výpovedi nájomných zmlúv. "Výpoveď bola doručená, od 1. decembra plynie trojmesačná výpovedná lehota," konštatovala podpredsedníčka NSK Ľubica Burdová. Poslanci vypovedali nájomné zmluvy s neziskovými organizáciami predovšetkým pre neuhradené dlhy za dodávky tepla a teplej vody v celkovej výške 760.000 eur (22.895.760 Sk). Dodávateľ energií, spoločnosť Energo-SK patriaca NSK pre neuhradené faktúry viackrát obmedzila obom nemocniciam dodávku tepla aj teplej vody. Zástupca obidvoch nemocníc Martin Naništa  vo vyhlásení k petičnej akcii uvádza, že po výpovedi nájomných zmlúv si Slovenská sporiteľňa bez predchádzajúceho upozornenia uplatnila okamžitú splatnosť poskytnutého úveru a z bankového účtu levickej nemocnice si stiahla zhruba 550.000 eur (16,57 milióna Sk). "V dôsledku toho je ohrozená výplata miezd zamestnancov nemocnice, odvody a leasingové splátky prístrojovej techniky," tvrdí. Zamestnanci nemocnice potvrdili, že vedenie podmieňuje vyplatenie miezd podpisom petície.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: