ÚDZS súhlasil so zlúčením zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo

Spojenie zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo do jednej - Dôvera zdravotná poisťovňa dnes odsúhlasil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Protimonopolný úrad SR doručil svoje vyjadrenie 14. decembra. Prvé finančné prínosy spojenia budú viditeľné už v roku 2010. Napriek jednorazovým nákladom súvisiacim so spájaním bude prevádzka oboch poisťovní lacnejšia ako v roku 2009. 

Podľa generálneho riaditeľa ZP Dôvera a zároveň budúceho generálneho riaditeľa spojenej zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Šimuna víziou zlúčenia je vytvoriť najkvalitnejšiu zdravotnú poisťovňu, ktorá bude nadväzovať na hodnoty a silné stránky svojich predchodkýň a bude výhodným partnerom pre poistencov, poskytovateľov aj platiteľov.

"Spojená poisťovňa chce rozvíjať to najlepšie z oboch zdravotných poisťovní. Verím, že ekonomická stabilita, hodnoty a ponuka spojenej zdravotnej poisťovne budú garanciou nielen pre všetkých našich takmer 1,4 milióna poistencov, ale aj ďalších," doplnil predseda predstavenstva zdravotnej poisťovne APOLLO a budúci člen predstavenstva spojenej zdravotnej poisťovne Albert Šmajda.

Pozitívne zmeny by od budúceho roka mali pocítiť aj poistenci. A to v podobe nárastu počtu lekárov a zmluvných zdravotníckych zariadení, ale aj produktov, nadštandardných služieb, výhod i pobočiek. Nová zlúčená ZP Dôvera tak bude mať približne 1,4 milióna poistencov. Z nich je približne 60 percent ekonomicky neaktívnych. Na zdravotnú starostlivosť plánuje Dôvera vynaložiť budúci rok približne 750 miliónov eur.

Po Novom roku bude spolupracovať so všetkými poskytovateľmi, ktorí majú v súčasnosti zmluvu s Apollom, Dôverou alebo s oboma. Celkovo ich počet prekročí aktuálny počet zmluvných partnerov oboch poisťovní a presiahne hranicu 11 tisíc. Pre poskytovateľov a platiteľov znamená spojenie zjednodušenie administratívy.

V súčasnosti obe poisťovne pracujú na plynulom spojení. Integrujú sa informačné systémy a registre aj s históriou a nastavujú jednotné procesy najmä pre výber poistného, zúčtovanie zdravotnej starostlivosti, úhrady faktúr, revízne činnosti, spracovanie korešpondencie a pre internú prevádzku. Poskytovatelia by mali podpísať zaslané zmluvné dodatky, vychádzajúce z uskutočnených rokovaní s ich stavovskými a profesijnými organizáciami.

Od nového roka tak na slovenskom poistnom trhu budú pôsobiť celkom tri zdravotné poisťovne a to Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa a Union.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: