ÚDZS: Správne konanie vo veci zlúčenia Apolla a Dôvery ešte nie je ukončené

Správne konanie vo veci spojenia zdravotných poisťovní (ZP) Dôvera a Apollo do jednej ešte nie je definitívne ukončené. Pne TASR to dnes potvrdil hovorca Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Michal Michalič.

Podľa generálneho riaditeľa ZP Dôvera a zároveň budúceho generálneho riaditeľa spojenej zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Šimuna však avizované spojenie dostalo dnešným dňom oficiálne zelenú. "Vrátili sme sa z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde sme si prevzali súhlas so spájaním zdravotných poisťovní Apollo a Dôvera. Vzhľadom na to, že súhlas Protimonopolného úradu (PMÚ) sme oficiálne získali včera, tak dve najzákladnejšie podmienky, ktoré sme potrebovali splniť, sú splnené a zdravotné poisťovne sa môžu ko koncu roka spojiť. Obchodné meno po spojení bude Dôvera," skonštatoval dnes na tlačovej konferencii

Protimonopolný úrad SR doručil svoje vyjadrenie 14. decembra. Prvé finančné prínosy spojenia budú viditeľné už v roku 2010. Napriek jednorazovým nákladom súvisiacim so spájaním bude prevádzka oboch poisťovní lacnejšia ako v roku 2009. Podľa Šimuna víziou zlúčenia je vytvoriť najkvalitnejšiu zdravotnú poisťovňu, ktorá bude nadväzovať na hodnoty a silné stránky svojich predchodkýň a bude výhodným partnerom pre poistencov, poskytovateľov aj platiteľov. "Spojená poisťovňa chce rozvíjať to najlepšie z oboch zdravotných poisťovní. Verím, že ekonomická stabilita, hodnoty a ponuka spojenej zdravotnej poisťovne budú garanciou nielen pre všetkých našich takmer 1,4 milióna poistencov, ale aj ďalších," doplnil predseda predstavenstva zdravotnej poisťovne Apollo a budúci člen predstavenstva spojenej zdravotnej poisťovne Albert Šmajda.

Pozitívne zmeny by od budúceho roka mali pocítiť aj poistenci. A to v podobe nárastu počtu lekárov a zmluvných zdravotníckych zariadení, ale aj produktov, nadštandardných služieb, výhod i pobočiek. Nová zlúčená ZP Dôvera tak bude mať približne 1,4 milióna poistencov. Z nich je približne 60 percent ekonomicky neaktívnych. Na zdravotnú starostlivosť plánuje Dôvera vynaložiť budúci rok približne 750 miliónov eur. Po Novom roku by mala spolupracovať so všetkými poskytovateľmi, ktorí majú v súčasnosti zmluvu s Apollom, Dôverou alebo s oboma. Celkovo ich počet prekročí aktuálny počet zmluvných partnerov oboch poisťovní a presiahne hranicu 11 tisíc. Pre poskytovateľov a platiteľov znamená spojenie zjednodušenie administratívy. "Súčasné aktivity smerujú k tomu, aby spojenie prebehlo ľahko," konštatoval Šimun. Integrujú sa informačné systémy a registre aj s históriou a nastavujú jednotné procesy najmä pre výber poistného, zúčtovanie zdravotnej starostlivosti, úhrady faktúr, revízne činnosti, spracovanie korešpondencie a pre internú prevádzku. Poskytovatelia by mali podpísať zaslané zmluvné dodatky, vychádzajúce z uskutočnených rokovaní s ich stavovskými a profesijnými organizáciami.

Poisťovne zároveň ubezpečujú, že ich klienti spojenie nijako negatívne nepocítia. "Všetky preukazy budú platiť aj naďalej, všetci zmluvní poskytovatelia o tom budú informovaní," ubezpečil Šmajda. Od nového roka by tak na slovenskom poistnom trhu mali pôsobiť celkom tri zdravotné poisťovne a to Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: