Podľa MZ SR sa rast dlhu nemocníc zastavil

Rast dlhu nemocníc sa výrazne zastavil. Uviedla to hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková v reakcii na slová štátneho tajomníka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Siku z ĽS-HZDS, ktorý dnes vyzval ministra zdravotníctva Richarda Rašiho, aby našiel systémové riešenia na zastavenie zadlžovania nemocníc.

"Podarila sa koncepcia oddlženia, nemocnice mohli čerpať finančnú pôžičku od štátu," dodala pre TASR hovorkyňa. Odvolala sa na májové rokovanie vlády SR, kedy jej členovia vzali na vedomie Správu o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva k 31. decembru 2008. "Vývoj dlhu v roku 2008 možno charakterizovať ako obdobie zastabilizovania. Dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva v medziročnom porovnaní vzrástol len o 49 miliónov Sk (1,63 milióna eur), čo predstavuje priemerný mesačný rast 4,1 milióna Sk (0,14 milióna eur). Oproti roku 2007, keď bol tento medziročný nárast na úrovni 1,407 miliardy Sk (46,7 milióna eur) - (priemerne mesačne 117 miliónov Sk (3,88 milióna eur) - je evidentný pokles dynamiky zadlžovania tejto skupiny zdravotníckych zariadení," konštatuje sa v dokumente.

Sika v súvislosti s pohľadávkami transformovaných zdravotníckych zariadení odporúča ministerstvu zdravotníctva, financií a predsedom vyšších územných celkov, aby našli spoločné riešenia v rámci ich oddlžovania a využili v maximálnej miere už schválený generálny pardon, ktorý je podľa jeho slov určený najmä pre zdravotnícke zariadenia. On sám však generálny pardon nepovažuje za systémový krok. Člen hnutia je ďalej presvedčený, že minister Raši vie, čo sú systémové riešenia a preto nepotrebuje typy. Ak sa mu to nepodarí ešte v tomto volebnom období, tak ĽS-HZDS je podľa Siku pripravené v rámci volebnej kampane a volebného programu predstaviť vlastné systémové opatrenia na riešenie situácie v slovenskom zdravotníctve.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: