Protimonopolný úrad uložil pokutu Slovenskej komore psychológov

Odbor dohôd obmedzujúcich súťaž Protimonopolného úradu SR (PMÚ SR) uložil pokutu vo výške 500 eur (15.063 Sk) Slovenskej komore psychológov (ďalej len "komora") za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Komora porušila zákon tým, že schválila na mimoriadnom sneme dňa 14.02.2009 cenník minimálnych cien psychologických vyšetrení, ktorý bol platný do 08.09.2009 a zverejnila ho na svojej webovej stránke. Konaním komory došlo k zníženiu intenzity súťaže na relevantnom trhu poskytovania psychologických vyšetrení, nakoľko umožňovalo všetkým poskytovateľom daných služieb (členom i nečlenom komory) s vysokým stupňom určitosti predvídať cenovú politiku svojich konkurentov. Navyše, nedodržanie cenníka minimálnych cien mohlo byť v zmysle jej Disciplinárneho poriadku sankcionované. Poskytovatelia daných služieb tak neboli motivovaní súťažiť o zákazníka znižovaním svojich nákladov, či súťažiť o zákazníka prostredníctvom nižších cien, ako boli minimálne ceny stanovené komorou.

Toto rozhodnutie nie je právoplatné a je možné sa voči nemu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: